Koniec roku tuż, tuż!

Czas na podsumowania i oceny! Nauczyciele podczas konferencji dokonali klasyfikacji rocznej.