Skład Samorządu szkolnego na rok 2023/2024

Przewodniczący: Kacper Dzień
Zastępca: Jagoda Homenda
Skarbnik: Franciszek Pelc
Sekretarz: Maja Cwynar, Dagmara Inglot, Amelia Marek

Samorząd Uczniowski 2022/2023

Przewodniczący: Alexander Ciosek

Zastępca przewodniczącego: Jagoda Homenda

Skarbnik: Franciszek Pelc

Sekretarze: Zuzanna Bytnar, Monika Kaszowska, Dagmara Inglot

 

Samorząd Szkolny 2021/22

1. Przewodniczący – Fajger Radosław

2. Zastępca – Magryś Kamil

3. Skarbnik - Balawender Sebastian

4. Sekretarz – Dyrda Maja, Dyrda Zuzanna, Kaszowska Dominika, Rajzer Ewelina

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021


1. Przewodniczący:  Karol Rajzer
2. Zastępca przewodniczącego: Błażej Cwynar
3. Skarbnik: Maciej Kuźniar
4. Sekretarz: Daria Cwynar, Sebastian Balawender

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Przewodniczący – Maciej Kuźniar

Zastępca – Maja Cieszyńska

Sekretarz – Estera Kołucka, Karol Rajzer

Skarbnik – Błażej Cwynar

Sekcja dekoracyjna: Oliwia Cwynar, Julia Kasprowicz

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej 

im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce na rok 2018/2019

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

Nadrzędnym celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez: 

• uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych, 

• organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu

    uczniowskiego lub innych nauczycieli, 

• analizowanie przez uczniów podjętych działań. 

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

• znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

• kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

• reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

• zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

• prezentowanie dobrego imienia szkoły,

• podtrzymywanie tradycji,

• współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

• dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza

     nią,

•  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących

     wsparcia,

• prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej

    Samorządu Uczniowskiego.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

•Reprezentowanie ogółu uczniów.

•Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

•Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

•Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

•Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

•Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

Zadania do wykonania:

Wrzesień

•Wybory  Samorządu Uczniowskiego

•Ustalenie planu pracy na cały rok po zebraniu propozycji działań od uczniów i nauczycieli.

•Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.

•Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.

Październik

•Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

•Aktualizacja gazetki szkolnej oraz strony internetowej.

•Udział w uroczystości Dnia Patrona szkoły.

•Uporządkowanie grobu patrona szkoły.

•Nawiązanie współpracy ze schroniskiem Kundelek w Rzeszowie.

•Koncert rozrywkowej piosenki polskiej.

Listopad

•Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

•Organizacja dyskoteki andrzejkowej.

•Organizacja akcji „Góra Grosza” na terenie szkoły.

Grudzień.

•Wykonanie kartek  okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników szkoły oraz przedstawicieli organizacji współpracujących z placówką.

•Aktualizacja gazetki szkolnej oraz strony internetowej – życzenia bożonarodzeniowe.

•Uporządkowanie grobu patrona szkoły.

•Koncert piosenki świątecznej.

•Witajcie w naszej bajce.

Styczeń

•Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

•Konkurs angielskiej piosenki świątecznej ph. It’s Christmas Time.

•Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka

•Podsumowanie akcji „Góra Grosza”.

•Podsumowanie pracy w I półroczu.

Luty

•Organizacja Poczty Walentynkowej.

•Organizacja dyskoteki walentynkowej.

•Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).

Marzec

•Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

•Przywitanie Wiosny.

•Zorganizowanie wyjazdu do kina Helios w Rzeszowie.

Kwiecień

•Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

•„Żarty pod kontrolą” – prima aprilis.

•Szkolny Konkurs „Mam Talent”.

•Uporządkowanie grobu patrona szkoły.

Maj

•26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

•Przeprowadzenie akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Czerwiec

•Dzień Dziecka – dyskoteka.

•Pomoc w organizacji Dnia Mamy i Taty.

•Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

•Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

• Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

•Aktualizacja Gazetki Szkolnej.

•Pisanie artykułów do strony internetowej szkoły.

•Udział w uroczystościach szkolnych.

•Współdziałanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

•Praca na rzecz szkoły

•Opieka nad grobem patrona szkoły.

•Tematyczne dni samorządu.

•Szczęśliwy numerkek.

 

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego 

w Handzlówce 

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca – Julia Homenda

Zastępca – Karolina Hawro

Skarbnik - Oliwia Kuźniar

Sekretarze – Maja Cieszyńska, Aleksandra Król

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca:   Aleksandra Król

Zastępca przewodniczącej:  Oliwia Kuźniar

Skarbnik:  Błażej Cwynar

Sekretarze:  Aleksandra Kuźniar, Maja Cieszyńska

 

Tematyczne Dni Samorządu

W roku szkolnym 2016/17 nasz Samorząd  Uczniowski organizował różne ciekawe dni tematyczne.Pierwszą propozycją Samorządu był Dzień Misia. Wszyscy uczniowie , nauczyciele jak  i pracownicy Szkoły mieli przynieść swojego pluszowego  przyjaciela. Kolejnym pomysłem był Dzień Czystej Ławki, w którym uczniowie mieli najdłużej utrzymać porządek na swoich ławkach. Komisja wybierała po trzy osoby z każdej klasy, których stoliki błyszczały porządkiem i czystością. W nagrodę otrzymali słodkie niespodzianki. Po dłuższej przerwie odbył się Dzień Różnych Skarpetek. Jak sama nazwa mówi należało przyjść w ten dzień w skarpetkach nie do pary.  W Dzień Koloru Niebieskiego każdy musiał mieć chociaż jedną część ubrania w niebieskim kolorze. Ostatnim, wiążącym się już z wakacjami pomysłem, był Dzień Okularów Przeciwsłonecznych. Był on podsumowaniem całego roku, który dobiegał już końca.Wszystkie dni tematyczne bardzo przypadły do gustu uczniom Naszej szkoły. Wiele osób bardzo chętnie powtórzyłoby je w następnym roku szkolnym.  

                                                                                                                      Oliwia Kuźniar

                                                                                        – Zastępca Przewodniczącej  Samorządu Szkolnego

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017


PRZEWODNICZĄCA:  ALEKSANDRA KRÓL


ZASTĘPCA:  JULIA HOMENDA
                  OLIWIA KUŹNIAR

SKARBNIK:   BŁAŻEJ CWYNAR


SEKRETARZE:   NATALIA SZOT
                      KAROL RAJZER

Podkategorie