Rozpoczęcie roku szkolego 2021/2022

Po Mszy Świętej, która odbędzie się o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne w szkole w salach lekcyjnych.
klasa I - wych. p. Justyna Grochoła - Cymańska
klasa II - wych. p. Katarzyna Babiarz
klasa III - wych. p. Gabriela Trojnar
klasa IV - wych. p. Ewa Kucha
klasa V - wych. p. Wioletta Petynia
klasa VI - wych. p. Jolanta Szpunar
klasa VII - wych. p. Sylwia Cieszyńska
klasa VIII - wych. p. Anna Jabłońska

Place zabaw otwarte dla wszystkich

Informacja od wójta gminy Łańcut:

Mamy dobrą wiadomość dla rodziców, no i oczywiście także dzieci. Wszystkie szkolne i przedszkolne place zabaw na terenie Gmina Łańcut po zakończeniu zajęć otrzymują status placów zabaw ogólnodostępnych. To oznacza, że w weekendy, okresie wakacji, a także na tygodniu (ale w godzinach popołudniowych) każdy może z nich skorzystać. 

 

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych   tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
    (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.

 

 

Nauka klas I-III od 26 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że od dnia 26.04.2021 r. – poniedziałek, klasy I-III rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym. Zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., w szkole nie może uczyć się więcej niż 50% uczniów. Istnieje możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej uczniów przebywających w danym dniu w szkole na wniosek rodzica. W tych dniach funkcjonować będzie również stołówka szkolna.

 

Nauka zdalna przedłużona

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. będzie kontynuowane nauczanie zdalne dla uczniów szkół podstawowych.

 

Nauka zdalna

Zgodnie z decyzją rządu w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informuję, że do 18 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym realizują uczniowie wszystkich klas. Szkoła nie pełni opieki świetlicowej. 

                                                                                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Handzlówce

 

Wielkanoc 2021

Huczą dzwony,
a radośnie serce w nich kołata.
One dzwonią Alleluja!
Zmartwychwstał Pan świata.
Nie zasępiaj smutkiem duszy
dnia tak wesołego.
I otuchę, i nadzieję
wpuść do serca swego.


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości; wielu łask płynących od  zmartwychwstałego Jezusa oraz radosnego wiosennego nastroju wszystkim mieszkańcom Handzlówki oraz całej naszej społeczności szkolnej i przedszkolnej życzą
                                                                                                                                                                           Dyrektor oraz Pracownicy
                                                                                                                                                                             Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Powrót do szkoły klas I-III

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Wszyscy wchodzący do budynku (wejście główne przy sali gimnastycznej)  dezynfekują ręce, posiadają osłonę usta i nosa. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. 

3. Do budynku szkoły mogą wejść jedynie rodzice lub opiekunowie uczniów klasy I z zachowaniem zasad dezynfekcji rąk, osłony ust i nosa oraz dystansu 1,5 m.

4. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych – w szczególności temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

6. Ustalono  indywidualny harmonogram dnia dla każdej klasy uwzględniający: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia. Uczniowie nie mogą  wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się po zakończonych lekcjach.

9. Spożywanie posiłków na stołówce szkolnej odbywać się będzie w grupach klasowych wg. ustalonego harmonogramu z  zachowaniem dystansu (co najmniej 1,5 m).

10. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

 

Boże Narodzenie

 I była w dziejach taka noc  jedyna,

Przedziwna noc- noc chwały, cudów, zjaw. 

Gdy twardy żłób Bożego przyjął Syna,

Gdy zmieniał Bóg porządek swoich spraw. 

 

Tej nocy czar i dzisiaj jeszcze działa,

Na cały świat, na ludzi wszystkich ras.

Gdy z wszystkich ust rozbrzmiewa Bogu chwała,

Jak w tamtą noc, tak i dziś i po wszystek czas!  

 

Uczniom i ich Rodzicom, Pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wszystkim mieszkańcom Handzlówki życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w zbliżającym się 2021 roku. 

Niech spotkanie przy stole w Noc Wigilijną stanie się dla nas wszystkich źródłem miłości, codziennej życzliwości i wiary w to, że Boża Dziecina przyniesie światu upragnioną radość i pociechę, rozpromieni nasze serca i napełni je nadzieją na lepsze jutro.  

                                                                                                     Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy                                                         
                                                                                             Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce  

 

Chrońmy najmłodszych przed hejtem i mową nienawiści

W ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.

Świat wirtualny kusi swoimi możliwościami i pozwala na szybkie i sprawne zaspokajanie wielu potrzeb. Niesie jednocześnie wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych użytkowników Internetu, narażając ich na styczność z hejtem, mową nienawiści i innymi formami cyberprzemocy.

Młodzi ludzie, mylnie przekonani o anonimowości w sieci, często dopuszczają się hejtu oraz zachowań, noszących znamiona mowy nienawiści. Brak reakcji ze strony dorosłych utwierdza sprawców w poczuciu bezkarności i potęguje poczucie bezsilności u ofiar, które boją się lub wstydzą mówić głośno o swoich problemach.

W ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing

Informacja nt. zdalnego nauczania w klasach IV-VIII

Szanowni Państwo, informujemy, że od 26 października do 8 listopada w klasach IV-VIII zajęcia odbywać będą się zdalnie.

Zajęcia będą realizowane poprzez dziennik elektroniczny Librus, a po wygenerowaniu haseł do platformy Microsoft Teams także na tej platformie zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych.

Uczniowie mają obowiązek codziennie uczestniczyć w tych zajęciach oraz odczytywać wszystkie wiadomości od nauczycieli. Obecności na zajęciach będę wpisywane przez poszczególnych nauczycieli na podstawie logowań do platformy Microsoft Teams oraz otwierania wiadomości w dzienniku elektronicznym.

W razie wystąpienia problemów technicznych (np. problemy ze sprzętem, zasięgiem internetu, itp.) rodzice uczniów są zobowiązani do poinformowania dyrektora szkoły.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowny Panie Dyrektorze,  Szanowne Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Handzlówce,  Drogie Przedszkolaki, Koleżanki i Koledzy! 

 

Dziś obchodzimy  Dzień Edukacji Narodowej. Święto - jak żadne inne - doceniające trud i wysiłek nauczycieli włożony w naszą edukację. Nie jest łatwo wyrazić podziękowania, które w pełni  oddałyby naszą wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie nam niezbędnej wiedzy  oraz kształtowania naszej osobowości w oparciu  o właściwy system  wartości . Podziękowania w równym stopniu należą się Paniom uczącym w przedszkolu, naszym wychowawcom, jak również całemu gronu pedagogicznemu. Każdy bowiem nauczyciel, bez względu na swą profesję i określony etap kształcenia , z pewnością dołożył swoją cegiełkę w procesie naszego wewnętrznego rozwoju. To właśnie Wy podejmujecie  się zadań najbardziej wymagających , to Wy próbujecie  zainteresować ucznia swoim przedmiotem, to Wy wykorzystuje w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody i środki, to Wy  pomagacie  przezwyciężyć nieuniknione trudności, motywujecie  i wspieracie.

Pragniemy zatem dziś podziękować Wam – Drodzy Nauczyciele -  za ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie.  Nieraz przyszło nam wspólnie dzielić chwile radosne, pełne uśmiechu oraz smutne, pełne rozgoryczenia i rozczarowania.  To Wy każdego dnia przygotowujecie nas do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu w dorosłą przyszłość.  Dziś składamy Wam za to gorące podziękowania. 

 

 Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce 

 

informacja - dzień wolny

Informujemy, że 16 październik 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w Szkole Podstawowej w Handzlówce. Jeżeli nie mogą państwo zapewnić opieki dziecku w tym dniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne  do sekretariatu szkoły do dnia 9 października 2020 r. 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Handzlówce pozytywnie opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

• 16.10.2020 r.

• 2.11.2020 r.

• 25-28.05.2021 r.

• 4.06 2021 r.

• 24.06.2021 r.

 

Wywiadówka 23.09.2020 r.

W dniu 23 września 2020 r. o godzinie 16.30  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbędzie się wywiadówka dla klas IV-VIII. Serdecznie zapraszamy.

Wywiadówka 22.09.2020 r.

W dniu 22 września 2020 r. o godzinie 16.30  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbędzie się wywiadówka dla rodziców dzieci przedszkolnych  i klas I-III. Serdecznie zapraszamy.

 

WEWNĘTRZANA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZANA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - pobierz tutaj

Bezpieczny powrót do szkoły Wskazówki dla ucznia i rodzica

Informacja - rozpoczęcie roku szkolnego

Wyjątkowo w dniu 1 września uczniowie klas I-III  oraz rodzice uczniów klasy I wchodzą do szkoły starym wejściem. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym  przy sali gimnastycznej. 

Od 2 września wszyscy uczniowie chodzą wejściem głównym przy sali gimnastycznej.

Rozpoczęcie roku 2020/21

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.00 - dla chętnych. 

Około godziny 9.00 spotkanie  uczniów z wychowawcami w poszczególnych klasach. Klasę I zapraszamy z rodzicami.   

Prosimy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa – odpowiednia odległość, rodziców o zakrywanie ust i nosa. 

 

Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Biorąc pod uwagę harmonogram dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r. ustala się nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

16,17,18 czerwca 2020 r. ( za 21,22,23 kwietnia 2020 r. ) - dni egzaminu ósmoklasisty. Pozostałe dni nie ulegają zmianie. 

Przypominamy, że w czerwcu są to jeszcze dni  12 (piątek)  i 25 (czwartek).

 

Informacja

Szanowni Rodzice,

Najbliższe dni są wolne od zajęć dydaktycznych w szkole, ale nie należy ich traktować jako ferii. W związku z tym, nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przygotowywali i umieszczali w dzienniku elektronicznym Librus zagadnienia do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie ukazujących się wiadomości  i dopilnowanie dzieci by je na bieżąco wykonywały.

Po powrocie do szkoły nauczyciele sprawdzą efekty pracy uczniów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły oraz Nauczyciele

 

Szanowni Rodzice

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej  w Handzlówce  podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w terminie od 16.03.2020 do 25.03.2020 r.  W czwartek i piątek  tj. 12 i 13 marca 2020 r. w wyjątkowych sytuacjach  można przyprowadzać dziecko do szkoły – będzie zorganizowana opieka nad dziećmi.

 Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                               dyrektor szkoły

                                                                                                                                Halina  Sobek

 

Wywiadówka półroczna - 6.02.2020 r.

Informujemy, że najbliższe spotkanie dyrektora i nauczycieli z rodzicami odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy

 

Szanowni Państwo!

 14 stycznia 2020 r. w szkołach podstawowych gminy Łańcut zakończyliśmy montaż filtrujących dystrybutorów wody. Dzięki temu uczniowie, pracownicy szkół, czy też osoby trzecie przebywające na terenie placówek  mogą bezpłatnie korzystać z przefiltrowanej i zdatnej do spożycia wody pitnej.

Działający od dziś WATERPOINT to nowoczesny system oparty na podłączeniu dystrybutora do istniejącej sieci wodociągowej i filtracji wody bezpośrednio przed jej spożyciem, co daje gwarancję bezpieczeństwa i świeżości wody.

Takie rozwiązanie zapewnia  nieograniczony dostęp do wody bez konieczności wymiany butli, zakupów wody gazowanej  czy magazynowania zapasów wody.  W ramach umowy zawartej przez gminę z firmą dostawca jest zobowiązany do regularnych przeglądów dystrybutorów, wymiany filtrów i ewentualnych napraw wszelkich usterek.  

 Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu:

1 Ochrona środowiska – piecie wody z dystrybutora to mniejsze zużycie plastiku. Dlatego przy dystrybutorach nie będzie plastikowych czy papierowych kubeczków.  Warto rozważyć zaopatrzenie dziecka w trwałe naczynia do spożycia wody np. bidon.

2 Oszczędności finansowe dla gminy –  mniej plastiku w szkołach to mniej odpadów  (od 2020 r. firma odbierająca odpady rozlicza gminę z każdej tony wyprodukowanych śmieci).

3 Oszczędności finansowe dla uczniów, rodziców  -  zamiast codziennego kupowania wody butelkowej w sklepie wystarczy jednorazowo zaopatrzyć dziecko w np. bidon.  

4 Zdrowie  - powszechny i nieograniczony dostęp do wody pitnej jest ważnym czynnikiem w profilaktyce walki z otyłością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Zachęcam do zapoznania się ze stroną  https://waterpointsystem.pl/woda-w-szkole  Znajdą tam Państwo szereg ważnych informacji na temat wdrażanego rozwiązania w szkołach.

 

 

Z poważaniem

Jakub Czarnota  wójt gminy Łańcut

 

Życzenia z okazji świąt

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

 

Dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Z tej okazji wszystkim Mieszkańcom Handzlówki, Rodzicom i Uczniom życzymy cudownych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech magiczna atmosfera świąt pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności, da porwać się marzeniom i refleksji oraz pozwoli w spokoju, w gronie najbliższych celebrować piękną polską tradycję Wigilii Bożego Narodzenia. Niech na stołach zagości dwanaście dań i jedno dodatkowe nakrycie. Oby te Święta były czasem wytchnienia, choćby chwilowej beztroski, czasem wolnym od smutków i pełnym radości. Niech Was ogarnie uczucie miłości i szczęścia, rozlewając się obfitością łask, które nowo narodzone Dziecię wniesie w Wasze życie. Niech składany u żłóbka pokłon zaowocuje poczuciem bezpieczeństwa i pokoju w 2020 roku, dając siłę do realizacji marzeń, którymi warto się dzielić i nadziei, bez której nie da się żyć.

Wszystkim Uczniom naszej szkoły życzymy pogodnych świąt Bożego Narodzenia, pysznych potraw na wigilijnym stole, zimowej aury na zewnątrz, a rodzinnego ciepła wewnątrz domu, pięknej choinki i mnóstwa prezentów pod nią, wytchnienia od nauki, regeneracji sił, oraz Szczęśliwego Nowego Roku!       

                                                             Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Handzlówce              

 

 

Wywiadówka 21.11.2019 r.

21 listopada 2019 r.  w godzinach  od 16.00  do 18.00 odbędzie się wywiadówka. Serdecznie zapraszamy.

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna: 23–31 XII 2019 r.

Ferie zimowe: 13 – 26 I 2020 r.

Egzamin ośmioklasisty: 21 -23 IV 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 IV 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:14 X 2019 r., 2 I 2020, 3 I 2020 r., 21 – 23 IV 2020 r., 12 VI 2020 r., 25 VI 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne): 1 XI 2019 r., 11 XI 2019r.,
1 I 2020 r., 6 I 2020 r., 1 V 2020 r. , 11 VI 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 VI 2020 r.

Ferie letnie: 27 VI – 31 VIII 2020 r.

 

Zawody nordic walking

Zapraszamy w najbliższą niedzielę 13.10.2019r. o godzinie 11.30 na stadion sportowy do Handzlówki na ogólnopolskie  zawody nordic walking i bieg przełajowy „Handzlowskie Kijki”. W trakcie imprezy rozegrane zostaną zawody na 5 lub 10 km w marszu z kijkami oraz bieg przełajowy na 10 km. Start i meta odbędzie się na stadionie. Około godziny 14.00 rozegrane zostaną również zawody dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łańcut na dystansie jednego okrążenia  stadionu. Na zwycięzców i uczestników  czekają liczne nagrody i medale za udział, posiłek oraz spotkanie z mistrzami świata i Europy.

                                                                                                                                             Organizatorzy

 

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka – ubezpieczenia NNW

Szanowni Rodzice,

Zależy nam na bezpieczeństwie Waszych dzieci.

Dlatego przygotowaliśmy propozycję ubezpieczenia NNW szkolnego dla uczniów Gminy Łańcut.

Oferta dostępna jest w 6 specjalnych wariantach. Dzięki temu możecie wybrać właściwą dla swojego dziecka opcję – zapewnić mu ochronę w odpowiednim zakresie i w korzystnej cenie. Już od 38,89 zł rocznie!

Dodatkowo – korzystając z Kodu Opiekuna – zyskujecie 10% zniżki na wybrane ubezpieczenie.

Korzystając z oferty możecie zabezpieczyć swoje dziecko na skutek niespodziewanego wypadku, bądź innego zdarzenia. Zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym. Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o wypadki powstałe wskutek wyczynowego uprawiania sportu.

Wszystko za pomocą kilku kliknięć, w zaledwie 5 minut – przez dedykowaną, czytelną platformę. Bez dodatkowych podpisów, z możliwością płatności elektronicznych.

 

Czytaj więcej: Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka – ubezpieczenia NNW

Wywiadówka 26.09.2019 r.

W dniu 26 września 2019 r. o godzinie 16.00 odbędzie się  spotkanie informacyjne dla Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.

Rok szkolny 2019/2010 czas zacząć !

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się uroczystą mszą św. o godzinie 9.00, zbiórka przed szkołą o godzinie 8.45 i wspólne wyjście do kościoła.  Serdecznie zapraszamy uczniów oraz Rodziców.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Panie, Twój grób jest pusty.

Żyjesz. Uczniowie poszli do Emaus i Cię znaleźli. 

Dokąd my mamy iść? 

Z powrotem do codziennych zajęć, do rodziny?

Obyśmy właśnie tam znaleźli zmartwychwstałego Pana! 

 

Niech zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich mieszkańców Handzlówki, Uczniów i Rodziców spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  

 

 

                                                                                             Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 

                                                                                             Szkoły Podstawowej w Handzlówce 

 

Ferie zimowe

 Ferie zimowe dla uczniów rozpoczynają się 11.02.2019r. i trwać będą do 24.02.2019r.

Wywiadówka 31.01.2019r.

Dyrektor i Nauczyciele serdecznie zapraszają Rodziców na wywiadówkę w dniu 31.01.2019r., która rozpocznie się spotkaniem ogólnym na sali gimnastycznej o godzinie 16.00. 

 

Zabawa noworoczna

Zabawa noworoczna dla uczniów odbędzie się 26.01.2019r. w godzinach od 10.00 – 14.00 dla klas I- IV, od 14.00-18.00 dla klas V-VIII. Rada Rodziców serdecznie zaprasza i życzy udanej zabawy!

 

Z okazji Świąt

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom Handzlówki, Rodzicom i Uczniom życzymy radości płynącej od Bożej Dzieciny. Niech pokój i cisza Betlejemskiej Nocy pozwoli Jezusowi narodzić się w naszych sercach.           

                                                                Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Handzlówce              

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

10.10.2018r.

02.11.2018r.

21.12.2018r.

02.01.2019r.

15,16,17.04.2019r.

02.05.2019r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3.09.2018r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2018r. – zimowa przerwa świąteczna

11-24.02.2019r. – ferie zimowe

18.04-23.04.2019r.  – wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019r. – zakończenie roku szkolnego

22.06.- 31.08. 2019r. – ferie letnie

 

Wywiadówka półroczna

W dniu 25 stycznia (czwartek) 2018 r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej 

w Handzlówce odbędzie się wywiadówka. Zapraszamy serdecznie rodziców uczniów 

na spotkanie z P. Dyrektor i nauczycielami.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

22 grudnia 2017 (piątek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4.09.2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego

22.12.2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23. 12. 2017r. – 1.01.2018r. – zimowa przerwa świąteczna

29.01.- 11.02. 2018r. – ferie zimowe dla województwa podkarpackiego

29.03.- 3.04.2018r.  – wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.05. i 4.05.2018r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.05.2018r. – Boże Ciało

1.06.2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22.06.2018r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06. – 31.08. 2018r. – ferie letnie

 

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Życzenia świąteczne 

Zatrzymajcie się, ludzie na chwilę!

Zatrzymajcie się w biegu szalonym!

Posłuchajcie – Dziecina gdzieś kwili!

Lecz ten głos wrzawą świata stłumiony …

 

Cicho, cicho i kroku zwolnijcie,

Bo miniecie stajenkę ubogą!

A tam w żłobie wszak kryje się Życie,

Kto w nim leży – jest Prawdą i Drogą!

 

Niech ucieszy się świat rozkrzyczany.

W siebie patrzeć niech wreszcie przestanie.

Wtedy pokój dotychczas nieznany

Spłynie w serca z aniołów śpiewaniem. 

 

 

Niech Narodzony Jezus napełni nasze serca radością i pokojem, a w nasze domy wniesie miłość i dobro. Tego wszystkim mieszkańcom Handzlówki, Rodzicom i Uczniom życzą

                                                                     

                                                                 Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 

                                                                   Szkoły Podstawowej w Handzlówce

 

 

                                                                               

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

                 Szanowni Rodzice,  Szanowni Nauczyciele i Pracownicy, a przede wszystkim Wy kochani  Uczniowie!

 Nadszedł dzień, którego  wyczekiwaliśmy już od pierwszych dni roku szkolnego. Jesteśmy jeszcze w szkole, lecz zapewne myślami większość z nas jest już daleko stąd. Marzymy o górskich wędrówkach, morskich kąpielach i wygrzewaniu się w promieniach słonecznych…Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie i rozwijanie swoich zdolności i talentów. Gratuluję wysokich wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, występów wokalnych , angażowania się w prace na rzecz szkoły i środowiska.Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy nie szczędzili swego czasu i bezinteresownie  wspierali nas w realizacji zaplanowanych zadań. Dziękuję Nauczycielom za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowania postaw uczniów.Dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom, którzy angażowali się w różnorodne działania na rzecz szkoły i naszych uczniów. Doceniam wsparcie, jakie na co dzień dajecie swoim dzieciom. Czego życzyć w takim dniu? Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły, wszystkim Uczniom i Rodzicom życzę, aby czas wakacji   stał się sposobem do dobrego odpoczynku oraz nabierania sił do dalszej nauki pracy. Życzę wszystkim interesujących podróży do ciekawych miejsc, niezapomnianych wrażeń, miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Pracując i odpoczywając, pamiętajcie jednak o zasadach bezpiecznego i rozsądnego postępowania. Niech ten wyjątkowy czas zostanie przez nas dobrze i mądrze wykorzystany! Do zobaczenia we wrześniu!

                                                                               Dyrektor Szkoły 

 

Lista uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu w I półroczu


KLASA I
1. Emilia Cwynar
2. Kinga Świątek
3. Nikodem Liszka
4. Kacper Dzień


KLASA II
1. Błażej Balawender
2. Wiktoria Bartman
3. Mikołaj Cieszyński
4. Jakub Lonc
5. Maja Szymańska
6. Mateusz Lenar


KLASA III
1. Jakub Kuźniar
2. Szymon Pelc
3. Daria Cwynar
4. Julia Sobek
5. Emilia Kuźniar


Klasa IV
1. Maciej Sobek 
2. Natalia Szot   
3. Błażej Cwynar 


Klasa V
1. Filip Balawender  
2. Zuzanna Kuźniar  
3. Maja Cieszyńska
4. Nikodem Pelc
5. Monika Babiarz   
6. Roksana  Kopala 
7. Klaudia Kuźniar  
8. Dominika Fajger  


Klasa VI
1. Aleksandra Kuźniar
2. Aleksandra Król  
3. Oliwia Kuźniar  
4. Patrycja Cwynar  
5. Aleksander Bator 


Uczniowie ze 100 % frekwencją: Nikola Pelc,  Maja Cieszyńska, Dominika Fajger,  Aleksandra Kuźniar

                                                                                                                                     Gratulujemy!

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

31 października 2016 r.
22 grudnia  2016 r.
2 stycznia 2017 r.
2 maja  2017 r.
16 czerwca 2017r.

Semestralne soptkanie z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na wywiadówkę,  która odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 r. (środa) o godzinie 1600 na sali gimnastycznej.

Świąteczne życzenia

Zatrzymajcie się na chwilę
w gonitwie codziennych spraw.
Uciszcie Wasze myśli.
Jeśli uda Wam się wsłuchać
w ciszę swej duszy,
to na pewno usłyszycie
pukanie do drzwi.
To Bóg przynosi Wam swego Syna,
abyście Go przyjęli.
Zapalcie świecę,
usiądźcie przy wigilijnym stole,
podzielcie się opłatkiem
i świętujcie, świętujcie, świętujcie …
                                               
Radujmy się z narodzin Jezusa Chrystusa! Kolędujmy Mu, chwalmy Jego imię i głośmy Dobrą Nowinę . Niech wigilijny opłatek symbolizuje naszą jedność z Synem Bożym, a życzenia spokoju, szczęścia i pomyślności spełnią się w nadchodzącym roku.
                                                                     

                                                                 Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
                                                                   Szkoły Podstawowej w Handzlówce

Wywiadówka 24.11.2016r.

W dniu 24.11.2016r. (czwartek) w godzinach od 1530 do 1700  odbędzie się  wywiadówka indywidualna. Dyrektor i Rada Pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkich Rodziców na spotkanie z wychowawcami.

Drodzy Rodzice!

 W dniu 22 września 2016r. o godzinie 1600  na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie organizacji  nowego roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas. Serdecznie zapraszamy.
 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

  • WTOREK   10.15 –  13.00
  • ŚRODA      9.15  –  12.15
  • PIĄTEK      8.45 -  12.00