Patron szkoły

Nasz patron          

Ks. Władysław  Krakowski  urodził się w 1858 roku w miejscowości Spie w ziemi tarnobrzeskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w Przemyślu 25 VII 1885 roku. Do Handzlówki przybył 24 VIII 1889  z Tyczyna , gdzie spełniał dotychczas posługę duszpasterską .Jego przyjazd stał się dla ubogiej, nieznanej nikomu wsi początkiem rozwoju. Liczący wtedy 31 lat kapłan uaktywnił najbardziej twórcze umysły mieszkańców wsi. Zachęcał do współpracy i działalności na rzecz rozkwitu rodzinnej miejscowości. Siedemnaście lat pracy duszpasterskiej zaowocowało wspaniałym rozwojem Handzlówki tak pod względem gospodarczym, jak i kulturalnym.
    Ks. Krakowski doceniał rolę nauki. Dlatego przeciwdziałając szerzącemu się analfabetyzmowi w latach 1891-1895 sam uczył dzieci wiejskie w skromnej izdebce organistówki. Jego zapał oraz chęci uczących się dawały wspaniale wyniki. Kiedy jednak objął funkcje proboszcza, rozliczne obowiązki uniemożliwiły mu dalszą pracę z młodzieżą. Zachęcił wtedy pisarza gminnego Franciszka Magrysia i grupę postępowych chłopów do starań o otwarcie
w Handzlówce publicznej szkoły ludowej. Do jej założenia doszło w 1897 roku. Początkowo była to szkoła jednoklasowa. Mieściła się w drewnianym budynku obok kościoła i obejmowała jedną salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela.
    Młodzi pod opieką swych wychowawców szybko włączyli się w życie kulturalne środowiska. Przygotowywali imprezy rocznicowe oraz przedstawienia teatralne. Rósł krąg ludzi mądrych i chętnych do pracy na rzecz wsi.
    Widząc zacofanie wioski i dostrzegając różnorodne potrzeby jej mieszkańców, stał się ks. Krakowski inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz środowiska. Założone przez niego w 1892 roku Kółko Rolnicze oraz sklep przy nim, dostarczały funduszy na budowę Domu Ludowego, w którym koncentrowało się życie kulturalne wsi. W sali ze sceną odbywały się bowiem nie tylko zebrania, ale i przedstawienia.
    Jako osoba niezwykle muzykalna proboszcz uczył także śpiewu z nut
i gry na różnych instrumentach, co ułatwiło mu założenie czterogłosowego chóru kościelnego i orkiestry smyczkowej. W pomieszczeniach Domu Ludowego często gromadził kobiety i uczył je, jak mają prowadzić gospodarstwo domowe; mężczyznom zaś przekazywał cenne informacje o tym, jak uprawiać ziemię, aby przynosiła większe plony. Kobiety zachęcone przykładem księdza założyły w 1907 roku Koło Kobiet.
    Znając kłopoty swoich parafian w 1901 roku ks. Krakowski zaproponował założenie we wsi Kasy Stefczyka. Wkrótce za jego namową uruchomiono Mleczarnię.
Niespożyta energia i pasja społecznikowska handzlowskiego duszpasterza nie wyczerpały się na wspomnianych inicjatywach. W 1903 roku przystąpiono bowiem do budowy fundamentów nowego kościoła i poświęcenia kamienia węgielnego. W trakcie prac przy wznoszeniu nowej, murowanej świątyni stan zdrowia proboszcza pogorszył się. Kontrolę nad budynkiem w stanie surowym
i nakrytym dachem przejął Franciszek Magryś.
Ks. Władysław Krakowski-człowiek pełen ogromnej miłości do Boga
i ludzi, bez reszty oddany pracy dla ich dobra- zmarł 9 X 1906 roku.
Pochowany został na starym cmentarzu usytuowanym na wzgórzu położonym po przeciwnej stronie wznoszonego właśnie kościoła.
Ks. Władysław Krakowski odpowiadając na wezwanie Pana dobrze wiedział, że czeka go droga służby, wyrzeczeń, ofiarnej pracy, poświęcenia swego czasu i siebie dla innych, dzielenia doli i niedoli ze swoim ludem. Dlatego może być dla nas wzorem miłości Boga i bliźniego. Jego pobożność, pracowitość, konsekwencja w działaniu, ofiarność mogą stanowić przeciwwagę dla naszego lekceważenia praw boskich, lenistwa, lekkomyślności i egoizmu.
W uznaniu Jego zasług społeczność wsi obrała ks. Władysława Krakowskiego patronem Szkoły Podstawowej w Handzlówce. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 21 VI 1998 roku i stała się wielkim, wspólnym świętem.
Dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia, każdego roku uroczyście czcimy Dzień Patrona Szkoły. To nasze szkolne świętowanie staje się okazją do refleksji nad życiowym powołaniem każdego z nas, bez względu na jakim etapie poszukiwań jesteśmy. Patron może być dla nas wzorem dobrego, godnego wypełniania wyznaczonego zadania. Bo przecież w XXI wieku także istnieje zapotrzebowanie na ludzi o wielkim, gorącym sercu.
„Sam Chrystus przez niego działa,
                Przez jego kapłańskie ręce.
                Bóg przychodzi, Bóg rozgrzesza,
                Nie potrzeba cudów więcej”.
    Te słowa przypominają nam, że kapłan jest narzędziem w ręku Boga. Jest Mu gotowy służyć, głosić Jego chwałę.
    Swą mądrość życiową i dobroć serca czerpał z pewnością  ks. Krakowski z przykazań oraz częstej lektury tej najważniejszej księgi świata- Biblii. Zachęceni Jego przykładem wczytujmy się częściej w słowa Boga skierowane do nas za pośrednictwem Ewangelistów. Nie marnujmy też żadnej, nawet najmniejszej okazji do czynienia dobra bliźnim. Bo:
„Świętość powołaniem człowieka!
Czy ja także świętym być mogę?
Tak!... Bóg tego od ciebie czeka,
                    Do celu wskazuje drogę”.
    Osoba patrona zobowiązuje nas do życia godnego i pięknego. Jako młodzież tej szkoły dołożymy wszelkich starań, by patriotyczna postawa
i społecznikowska pasja ks. Władysława Krakowskiego stały się dla nas wzorem      godnym naśladowania. By w naszej „Małej Ojczyźnie” – Handzlówce nie zabrakło kontynuatorów Jego wielkiego dzieła.