INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI

Projekt pn. INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI. Program wsparcia szkół w Gminie Łańcut

Projekt ma na celu wzrost kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli.

Plik do pobrania

Ulotka informacyjna

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

 

Podsumowanie Projektu : „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Kto czyta książki – żyje podwójnie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że czytanie książek nie tylko wzbogaca naszą wiedzę, w znaczący sposób wpływa na zasób słownictwa i poprawność zapisu, ale też rozwija wyobraźnię, przez co czyni życie barwniejszym, piękniejszym. Dlatego z tym większą radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Czytaj więcej: Podsumowanie Projektu : „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3: Rozwijanie...

Podsumowanie projektu Akademia Młodego Inżyniera

W przeddzień zakończenia roku szkolnego mieliśmy okazję  świętować podsumowanie projektu Akademia Młodego Inżyniera, który opracowała grupa rodziców i przy wsparciu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka zgłosiła  do konkursu Funduszu Inicjatyw Lokalnych FIO Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Fundusz ten zajmuje się pomocą w zdobywaniu środków finansowych na rozwój lokalnych organizacji oraz dofinansowuje najciekawsze projekty. Nasz projekt był jednym z 600 pomysłów, które podlegały wnikliwej ocenie specjalistów. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4690 zł. Głównym celem jaki przyświecał pomysłodawcom projektu była chęć zainteresowania  uczniów naszych szkół przedmiotami ścisłymi, a poprzez udział w zajęciach z robotyki rozwój kompetencji z zakresu programowania, posługiwania się językiem angielskim oraz współpracy w zespole.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu Akademia Młodego Inżyniera

Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Szanowni Państwo,

 Rada Ministrów w dniu 6 października 2015 r. wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667).
Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz lektur szkolnych.
Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
Wniosek dyrektora szkoły został złożony do Wójta Gminy Łańcut 19.11.2015 r. a w kwietniu 2016 r. nasza placówka została zakwalifikowana do realizacji zaplanowanych wcześniej zadań. Dzięki udziałowi w tym projekcie szkoła uzyska 4000 zł wsparcia finansowego na zakup książek przy wkładzie własnym wynoszącym 800 zł. Cieszymy się, że realizowany projekt pozwoli doposażyć naszą szkolna bibliotekę w ciekawe tytuły, a wykonywanie zaplanowanych zadań przekona uczniów, że wato czytać książki. Bo jak mawiał Umberto Eco „Kto czyta książki – żyje podwójnie”.
 

Akademia Młodego Inżyniera

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice !

Nasza społeczność szkolna otrzymała szansę realizacji projektu, dofinansowanego z  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne pt. „Akademia Młodego Inżyniera”.

Pomysłodawcą Inicjatywy są rodzice z Grupy Nieformalnej Nasze Dzieci Przyszłością Handzlówki, którzy przy wsparciu nauczycieli oraz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, chcą zaproponować wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce uczestnictwo
w innowacyjnej formie zajęć edukacyjnych z robotyki i podstaw programowania.

Forma warsztatowa zajęć pozwoli uczestnikom na praktyczne wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, logicznego myślenia i pracy w zespole, a także poznanie podstaw programowania robotów. Zajęcia będą prowadzone
w trzech grupach wiekowych przez doświadczonych instruktorów z wykształceniem inżynieryjnym i pedagogicznym. 

Czytaj więcej: Akademia Młodego Inżyniera

Projekt ekologiczny EKONAUCI MAŁYCH GMIN

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w projekcie EkoNauci Małych Gmin  realizowanym przez Stowarzyszenie Ekoskop z Rzeszowa. Partnerem projektu jest Związek Międzygminny Wisłok. Szkolnymi koordynatorami zostały Bogusława Szylar
i Gabriela Trojnar. 10.12.2012 r. odbyło się szkolenie koordynatorów, a 17.12.2012 r.warsztaty dla uczniów,  prowadzone przez przedstawiciela Ekoskopu. W poszczególnych klasach wychowawcy zorganizowali zajęcia edukacyjne na temat segregowania odpadów. Wśród uczniów rozprowadzono deklaracje, a 55 rodzin wyraziło chęć segregowania odpadów w swoich domach. Niestety w szkole z powodu braku odpowiednich pojemników oraz miejsca na ich przechowywanie nie udało się wprowadzić takiej segregacji.

Czytaj więcej: Projekt ekologiczny EKONAUCI MAŁYCH GMIN

Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem

W styczniu 2013 r. nasza szkoła została zaproszona do pracy nad realizacją polsko- szwajcarskiego projektu opracowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagroda Handzlowianka”.
    Nadrzędnym celem tego projektu była idea ocalenia od zapomnienia i przekazania młodym pokoleniom, wybranych elementów tradycji kulturowych naszego regionu. Projekt, pod hasłem Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem zrealizowany został w formie warsztatów twórczych: garncarskich, artystycznych i kulinarnych, w których wzięli udział (w różnej liczbie) wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Czytaj więcej: Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce

 

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce


W roku szkolnym 20012/2013 w naszej szkole jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut”. Celem  odbywających się dwa razy w tygodniu zajęć dodatkowych jest wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego uczniów klas I-III zgodnie z ich rozpoznanymi potrzebami. Nauczyciele prowadzą zajęcia w ramach tzw. godzin „kartowych”.

Czytaj więcej: Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut” realizowany w...