Na szlaku: Kurozwęki, Rytwiany i Krzyżtopór

10 czerwca uczniowie klas I-III pod opieką pań wychowawczyń brali udział w ciekawej wycieczce turystyczno-krajoznawczej, której celem był zespół pałacowy w Kurozwękach oraz hodowla bizonów amerykańskich, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach oraz ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Więcej zdjęć w naszej galerii