Poczytajka

Temu, kto lubi czytać książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela, mądrego doradcy, wesołego towarzysza, skutecznego pocieszyciela.
Izaak Barrow 
17 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Handzlówce odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Książki IV Gminny Konkurs Czytelniczy Poczytajka. Jego organizatorkami były – bibliotekarka Ewa Lenar i polonistka Ewa Kucha. Naczelną ideą konkursu jest upowszechnianie wśród najmłodszych uczniów czytelnictwa jako przyjemnej i pożytecznej formy spędzania wolnego czasu, a tematem życie i twórczość Hansa Christiana Andersena, którego uniwersalne baśnie kształtowały wyobraźnię kolejnych pokoleń.

Do konkursowych zmagań zaprosiłyśmy uczniów klas I-III i nauczycieli szkół podstawowych z naszej gminy. Swoje zgłoszenia nadesłały szkoły z Albigowej, Głuchowa, Kraczkowej, Rogóżna, Soniny, Wysokiej i Handzlówki. Konkurs przebiegał w czterech kategoriach: Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości H. CH. Andersena, Konkurs Literacki – Mały Poeta, Konkurs Plastyczny – Mały Artysta, Konkurs Muzyczny – Mały Solista. Imprezie towarzyszyła Pokonkursowa Wystawa Artystyczna, obejmująca ilustracje do baśni Andersena, lalki teatralne przedstawiające bohaterów jego utworów oraz wiersze tematycznie związane z baśniami.
Na początek do współzawodnictwa przystąpiły dwuosobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły. Doskonale przygotowani zawodnicy bezbłędnie odpowiadali na niełatwe pytania dotyczące życia i twórczości Andersena. Bardzo wysoki, wyrównany poziom rywalizacji sprawił, że wszystkie drużyny ex aequo zajęły I miejsce. Do udziału w Konkursie Literackim Mały Poeta przystąpiło 10 uczniów. Każdy z nich zaprezentował napisany wcześniej wiersz tematycznie związany z bohaterami baśni Andersena. Poziom tekstów był bardzo wysoki, wszyscy młodzi twórcy wykazali się pomysłowością w realizacji tematu, bogactwem języka i kulturą słowa. Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce – Aniela Superson - klasa II Sonina, II miejsce – Celina Bartman - klasa II Albigowa, III miejsce – Wiktoria Reczek - klasa III Wysoka; wyróżnienia: Katarzyna Marszał - klasa III Rogóżno, Katarzyna Magryś - klasa III Handzlówka. W ramach konkursu plastycznego Mały Artysta zaprezentowano 70 prac plastycznych. Wiele z nich to piękne, pełne ekspresji twórczej i oryginalne obrazy, ilustrujące teksty Andersena. Nagrody otrzymali za I miejsce – Estera Kołucka (Handzlówka) i Julia Jakubowska (Rogóżno); II miejsce – Katarzyna Fajger (Albigowa) i Szymon Rydel (Kraczkowa); III miejsce – Oliwa Cwynar (Handzlówka) i Karolina Szal (Głuchów). Ponadto przyznano 12 wyróżnień. W kategorii lalka teatralna nagrodę specjalną zdobyła Aleksandra Magoń i Kamila Murias z Kraczkowej, a I miejsce Adrian Szpunar z Albigowej, II Justyna Szpunar i III Agnieszka Słonina ze Soniny. Wiele radości sprawił zebranym Konkurs Muzyczny – Mały Solista. Uczestnicy prezentowali wybrane piosenki, tematycznie związane z bajkami. Młodzi wykonawcy ujęli komisję poprawnym i oryginalnym wykonaniem, efektownymi strojami, rekwizytami, swobodą ruchu scenicznego. Przyznano I miejsce Mielenie Bem (Kraczkowa), II - Wiktorii Andrzejewska (Albigowa), III – Izabeli Kochman (Głuchów) oraz wyróżnienie dla Julii Homendy (Handzlówka). Najbardziej emocjonującym momentem rywalizacji było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, którymi były pięknie wydane baśnie Andersena. Środki na ich zakup częściowo ufundowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Łańcut, za co organizatorki serdecznie dziękują.  Dziękujemy również wszystkim nauczycielkom, które nie szczędziły starań, by jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych. Były to panie ze szkół podstawowych w: Albigowej - Elżbieta Kluz, Danuta Niepokój, Katarzyna Falger, Lidia Wojnar, Joanna Teichman; Głuchowie - Jadwiga Rajzer, Teresa Drewniak, Alicja Pelc; Kraczkowej - Jadwiga Grad, Elżbieta Wróblewska, Małgorzata Michno, Barbara Kolek, Zofia Cieślachowska; Rogóżnie - Elżbieta Preis, Małgorzta Maternowska, Lucyna Wierzbińska, Lucyna Mazur; Soninie - Lucyna Surmacz, Barbara Kwiatek, Joanna Grzelińska, Bożena Magoń, Agnieszka Wacnik, Lidia Wawrzaszek; Wysokiej - Bożena Michna, Alina Krupa, Barbara Bester, Barbara Rzezicka, Małgorzata Tomaszek, Maria Tonia; Handzlówce - Katarzyna Babiarz, Gabriela Trojnar, Małgorzta Wołk.
Mamy nadzieję, że konkurs stał się okazją do zintegrowania środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i uczniów naszej gminy. Przybliżył najmłodszym czytelnikom twórczość H. CH. Andersena i stworzył możliwość prezentacji twórczości artystycznej dzieci. Wszystkim zaś dostarczył wielu pozytywnych emocji i dużo dobrej zabawy.
                                    Ewa Lenar, Ewa Kucha