Uczeń w formie - zdrowie w normie

„Uczeń w formie - zdrowie w normie”- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki  korekcyjno - kompensacyjnej  to nazwa  programu, na który  Stowarzyszenie „Nasza Gmina Łańcut” pozyskało   środki  z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  Zajęcia są prowadzone we  wszystkich szkołach podstawowych  na terenie Gminy  Łańcut  od 13 września  do 6 grudnia 2021 roku, są adresowane do uczniów klas 4-6. W naszej szkole w zajęciach uczestniczy 19 uczniów, prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego Annę  Wyszyńską.