Zbiórka karmy dla zwierząt

W naszej szkole prowadzona jest zbiórka dla bezdomnych zwierząt. Dlatego też zwracamy się z prośbą o uwrażliwienie dzieci i młodzieży i chętne włączenie się w to przedsięwzięcie. Zbieramy karmę dla zwierząt, smycze, zabawki dla zwierząt i akcesoria zoologiczne. Jesteśmy przekonani, że jej przeprowadzenie umożliwi nie tylko pozyskanie potrzebnych dla opieki nad bezdomnymi zwierzętami rzeczy lecz także przyczyni się do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na potrzebę humanitarnego traktowania zwierząt i obchodzenia się z nimi, odpowiedzialności za ich los, a w tym zakresie będzie odgrywało rolę wychowawczą i edukacyjną.