Pasowanie na Ucznia

27 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole długo oczekiwana uroczystość Pasowania na Ucznia. Pierwszaki zaprezentowały krótki program artystyczny, w czasie którego zdały symboliczny egzamin na ucznia, po nim zaś nastąpiła oficjalna część uroczystości. Dzieci ślubowały na sztandar szkoły, m. in. że będą pilnie wypełniać obowiązki ucznia oraz przyrzekały zawsze dbać o dobre imię szkoły. Po ślubowaniu Pan Dyrektor pasował dzieci na uczniów naszej szkoły. Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości. Pierwszoklasistom zaś życzymy wielu sukcesów i aby czas przeznaczony na naukę był przez nich w pełni wykorzystany, aby szkoła była dla nich miejscem zdobywania nie tylko wiedzy, ale także przyjaźni i pozytywnych doświadczeń.