Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021


1. Przewodniczący:  Karol Rajzer
2. Zastępca przewodniczącego: Błażej Cwynar
3. Skarbnik: Maciej Kuźniar
4. Sekretarz: Daria Cwynar, Sebastian Balawender