Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca:   Aleksandra Król

Zastępca przewodniczącej:  Oliwia Kuźniar

Skarbnik:  Błażej Cwynar

Sekretarze:  Aleksandra Kuźniar, Maja Cieszyńska