Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22

1. Ewelina Kuźniar – przewodnicząca
2. Marzena Sobek – zastępca przewodniczącej
3. Barbara Balawender – skarbnik
4. Aneta Cwynar-Kasprowicz – sekretarz
5. Małgorzata Kaszowska, Kinga Cieszyńska, Iwona Skóra, Joanna Mac - członkowie