Rada Rodziców 2020/2021

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Handzlówce

1. Przewodnicząca – Ewelina Kuźniar
2. Zastępca – Marzena Sobek
3. Sekretarz – Magdalena Kłak
4. Skarbnik – Karolina Pelc
5. Członkowie: Agnieszka Rajzer, Paulina Musz, Katarzyna Pelc –Cieszyńska, Sylwia Kuźniar, Jurek Inglot