Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący - Konrad Kupiec

Zastępca – Sula Tarsudis-Ciosek

Sekretarz – Jerzy Inglot

Skarbnik - Krystyna Smyczek

Członkowie - Agnieszka Rajzer, Aneta Kasprowicz, Agnieszka Cwynar, Paulina Musz