Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

1.Przewodnicząca – Ewelina Kuźniar

2.Zastępca – Anna Bartman

3.Skarbnik – Krystyna Smyczek

4.Sekretarz – Magdalena Kłak

5.Członkowie  – Agnieszka Rajzer

                          -  Sylwia Kuźniar 

                          -  Monika Inglot

                          - Magdalena Marek

                          - Elżbieta Dachowska