Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca – Ewelina Kuźniar
Zastępca przewodniczącej – Anna Bartman
Skarbnik – Justyna Sobek
Sekretarz – Magdalena Kłak
Członek – Sylwia Kuźniar
Członek – Agnieszka Rajzer