RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Przewodnicząca – Ewelina Kuźniar
Zastępca przewodniczącej – Anna Bartman
Skarbnik – Justyna Sobek
Sekretarz – Magdalena Balawender
Członek – Regina Magryś
Członek – Agnieszka Rajzer