Podsumowanie Projektu : „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Kto czyta książki – żyje podwójnie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że czytanie książek nie tylko wzbogaca naszą wiedzę, w znaczący sposób wpływa na zasób słownictwa i poprawność zapisu, ale też rozwija wyobraźnię, przez co czyni życie barwniejszym, piękniejszym. Dlatego z tym większą radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wniosek dyrektora szkoły został złożony do Wójta Gminy Łańcut w listopadzie 2015 r. , a w kwietniu 2016 r. przystąpiliśmy do realizacji zaplanowanych wcześniej zadań. Dzięki udziałowi w tym projekcie szkoła uzyska 4000 zł wsparcia finansowego na zakup książek przy wkładzie własnym wynoszącym 1000 zł. Środki te, po konsultacjach z uczniami, nauczycielami i rodzicami, zostały przeznaczone na doposażenie szkolnej biblioteki w 316 tytułów ciekawych i pięknie wydanych powieści, baśni, bajek, książek popularno-naukowych przeznaczonych zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych czytelników.
Jednak aby uzyskać tak bardzo potrzebne nam środki, trzeba było wywiązać się ze  złożonych wcześniej zobowiązań, które znalazły się we wniosku
przygotowanym przez Ewę Kuchę i Bogusławę Szylar .
Jednym z działań upowszechniających czytelnictwo była książkowa gąsienica. Uczniowie pod opieką wychowawców na klasowej gazetce na różnokolorowych kółkach umieszczali informacje związane z przeczytaną ciekawą książką. Formy wypowiedzi dostosowane były do ich indywidualnych możliwości i zdolności. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie czytali wybrane fragmenty swoich ulubionych książek, a w gronie koleżanek i kolegów z innych klas dyskutowali o własnych odkryciach czytelniczych.
Aby promować i wspierać rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielką języka polskiego zainicjowała szereg ciekawych działań. I tak odbył się konkurs biblioteczny na najlepszego czytelnika klasy. Na korytarzach szkolnych pojawiły się stałe wystawy prac plastycznych inspirowanych losami postaci literackich : „Czy znasz tych bohaterów?”, zaś plakaty wskazujące na zalety słowa pisanego znalazły swe miejsce w kąciku pod hasłem:  „ Kto czyta książki- żyje podwójnie”.
Dobrym sposobem uwrażliwiania dzieci i młodzieży na piękno zaklęte w słowie był wyjazd zorganizowany przez Teresę Lenar do Teatru Bagatela w Krakowie na przepiękne przedstawienie musicalowe zrealizowane na podstawie powieści F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”. Piękna scenografia i muzyka w połączeniu z  mądrymi tekstami i świetną grą aktorską z pewnością na długo pozostaną w sercach i pamięci młodej widowni.
Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie przedstawień teatralnych, które dają sposobność do zaprezentowania zdolności i umiejętności artystycznych wychowanków. Dlatego wśród zaplanowanych działań nie zabrakło również przedstawienia pt. „Wokół żłóbka”. Przez kilka tygodni młodzi artyści przygotowywali się do występu pod kierunkiem pań: Bogusławy Szylar, Alicji Grad i Ewy Kuchy, by podczas spotkania opłatkowego wspólnie z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zaproszonymi gośćmi dzielić się radością z narodzenia Bożej Dzieciny. Dobrą Nowinę o przyjściu na świat Zbawiciela zanieśliśmy też do utrudzonych życiem i znękanych chorobami mieszkańców Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce.
Dużym powodzeniem cieszył się również Szkolny Konkurs Czytelniczy Hans Christian Andersen Baśń mojego życia, który organizatorki: bibliotekarka Teresa Lenar i polonistka Ewa Kucha adresowały do uczniów klas I-III. Ta niezwykle barwna i różnorodna w swoim programie impreza pozwoliła uczestnikom na zaprezentowanie własnych umiejętności. Złożyły się na nią: Turniej wiedzy o życiu i twórczości H. Ch. Andersena,   Konkurs Plastyczny – Mały Artysta, Konkurs Literacki – Mały Poeta, Baśniowy Korowód. Zebrani na sali gimnastycznej mogli podziwiać piękną okolicznościową dekorację oraz pokonkursowe wystawy prac. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali efektowne dyplomy zaprojektowane przez Teresę Lenar oraz nagrody książkowe, które ufundowała dyrektor Halina Sobek. Organizatorki pięknie dziękują zarówno  wszystkim uczestnikom konkursu, jak i wychowawczyniom klas I-III: paniom Gabrieli Trojnar, Małgorzacie Wołk i Katarzynie Babiarz, które dołożyły starań, by ich wychowankowie solidnie przygotowali się do udziału w konkursowych zmaganiach. Podziękowania składają również paniom: Barbarze Balawender – kierownikowi  Ośrodka Kultury w Handzlówce i Marcie Preizner – kierownikowi Biblioteki Publicznej w Handzlówce, które zechciały wspólnie z nami spędzić to listopadowe przedpołudnie.
Warto podkreślić, że wiele podjętych przez szkołę działań realizowanych było we współpracy ze środowiskiem lokalnym i wykraczało poza mury naszej placówki. Podczas spotkań z rodzicami w poszczególnych klasach odbywała się prezentacja efektów pracy uczniów. Nauczyciele zachęcali rodziców do codziennego głośnego czytania swym dzieciom oraz obdarowywania ich, przynajmniej od czasu do czasu, prezentami w postaci książek.
Uczniowie uczestniczyli również w ciekawych zajęciach w Publicznej Bibliotece w Handzlówce oraz MBP w Łańcucie, podczas których nie tylko zapoznali się z księgozbiorem, zasadami udostępniania i katalogowania praktykowanymi w tych placówkach, ale również mieli okazję zaznajomić się z ich bogatą ofertą propozycji kulturalno-oświatowych.  Odpowiadając na zaproszenie pani Marty Preizner, wzięli też udział w spotkaniu autorskim z poetką panią Jolantą Michna oraz w Narodowym Czytaniu powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis?”, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka w Handzlówce, Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Ośrodek Kultury w Handzlówce we współpracy z Niepublicznym Gimnazjum w Handzlówce.
W oparciu o piękne teksty literackie powstało też kilka scenariuszy uroczystości szkolnych i środowiskowych takich jak: program dożynkowy „W kwietnym ogrodzie”, program słowno- muzyczny z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budynek sali gimnastycznej, apel „Twórcom Dnia Majowego po wieczne wieki cześć”, program bożonarodzeniowy „Wokół żłóbka”. We współpracy z Zespołem Ludowym „Sonina” oraz Centrum Kultury Gminy Łańcut uczennice klasy IV i V wzięły udział w widowisku plenerowym „Misterium Męki Pańskiej”.
Realizacja zadań wynikających z projektu przyniosła wiele pozytywnych skutków. Zbiory biblioteki zostały doposażone o nowe, atrakcyjne dla dzieci i młodzieży tytuły. Ciekawa szata edytorska zakupionych książek sprawiła, że nawet oporni czytelnicy częściej zaczęli sięgać po nowości. Przekonali się, że kontakt z książką to znakomita forma spędzania wolnego czasu, równie atrakcyjna jak np. gry komputerowe. Wspólne działania wyzwoliły w uczniach kreatywność i stworzyły doskonałą sposobność do na kształtowania pozytywnych cech takich jak np. współzawodnictwo, rozwijanie samorządności, umiejętność pracy w zespole. Udział w różnorodnych wydarzeniach upowszechniających czytelnictwo niewątpliwie wpłynął pozytywnie na aktywizację uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dziękujemy tym wszystkim, którzy dostrzegli sens podjętych zadań i włączyli się w ich realizację.
Cieszymy się, że ten projekt nie tylko wzbogacił naszą szkolną bibliotekę w ciekawe tytuły, ale również wzbudził w uczniach przekonanie, że wniknięcie w świat bohaterów literackich może stać się początkiem niezwykłej przygody. Bo jak mawiał Umberto Eco „Kto czyta książki – żyje podwójnie”.