Projekt ekologiczny EKONAUCI MAŁYCH GMIN

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w projekcie EkoNauci Małych Gmin  realizowanym przez Stowarzyszenie Ekoskop z Rzeszowa. Partnerem projektu jest Związek Międzygminny Wisłok. Szkolnymi koordynatorami zostały Bogusława Szylar
i Gabriela Trojnar. 10.12.2012 r. odbyło się szkolenie koordynatorów, a 17.12.2012 r.warsztaty dla uczniów,  prowadzone przez przedstawiciela Ekoskopu. W poszczególnych klasach wychowawcy zorganizowali zajęcia edukacyjne na temat segregowania odpadów. Wśród uczniów rozprowadzono deklaracje, a 55 rodzin wyraziło chęć segregowania odpadów w swoich domach. Niestety w szkole z powodu braku odpowiednich pojemników oraz miejsca na ich przechowywanie nie udało się wprowadzić takiej segregacji.


    W ramach projektu szkoła przystąpiła do konkursu Kampania Odpadowa EkoNautów Małych Gmin. Nasza kampania przebiegała pod hasłem: „Nie do śmietnika elektronika”.
W związku z tym zostały podjęte następujące zadania:
1.    8.04.2013 r. zorganizowano trzygodzinne warsztaty ekologiczne dotyczące odpadów elektrycznych i elektronicznych, które prowadził Elektropatrol z Drokiczyna koło Warszawy. Wizualnym efektem tych zajęć były prace plastyczne
pt. „Elektroodpowiedzialni”.
2.    Wspólnie z Elektropatrolem została przeprowadzona lokalna zbiórka elektrośmieci,
w wyniku której zebraliśmy około 900 kg zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. W rozpropagowanie naszej akcji włączyli się  ksiądz proboszcz
i sołtys wsi Handzlówka.
3.    W klasach IV – VI Alicja Grad i Ewa Kucha zorganizowały Konkurs Wiedzy pod nazwą „Drugie życie Elektrośmieci – Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”. Zwycięzcy z każdej klasy otrzymali dyplomy i nagrody.
4.    Kampanii towarzyszyła też wystawa prac plastycznych pt. „Ziemia bez elektrośmieci”, którą wspólnie z uczniami przygotowała Ewa Lenar.
5.    Przygotowano wielkoformatowy kolaż pod nazwą „ Segregujemy odpady”. Został on wykonany zgodnie z nową Uchwałą Rady Gminy Łańcut z dnia 28.12.2012 r. Kolaż, zaprojektowany przez Ewę Lenar, przedstawia kolory pojemników, do których mają być segregowane następujące odpady: plastik, metal, szkło, papier, tekstylia, odpady zmieszane.
6.    26.04.2013 r. odbył się Szkolny Dzień Ziemi oraz podsumowanie projektu EkoNauci Małych Gmin, w którym udział wzięli uczniowie i nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy wsi, przedstawiciele Stowarzyszenia Ekoskop. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych wspólnie z Bogusławą Szylar i Magdaleną Piekarz przygotowały scenkę pt. „Jak Kapturek w małym lasku przyrodę ratował
z potrzasku”, zaś piątoklasiści pod kierunkiem Ewy Kuchy zaprezentowali pouczającą scenkę o dzikim wysypisku sprzętów elektrycznych. Po części artystycznej odbyła się Olimpiada EkoNautów. Przy dziesięciu stanowiskach uczniowie mieli szansę utrwalić poznane wcześniej zasady prawidłowego postępowania z odpadami.
Udział w tego typu projekcie z pewnością poszerzył naszą świadomość ekologiczną
i stał się doskonałym sposobem na utrwalenie właściwych postaw służących trosce o przyrodę.