Sukcesy uczniów

5 października w klasie V odbyła się pogadanka na temat osiągnięć uczniów oraz prezentacja zdobytych medali i dyplomów ucznia klasy V Maksymiliana Kłaka.

Właściwe sposoby postępowania i zachowania

20 września przeprowadzono rozmowę wychowawczą w klasie V na temat właściwych sposobów postępowania i zachowania.

Sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

7 września przeprowadzono lekcję wychowawcą w klasie V na temat sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Wybór dalszej ścieżki kształcenia

5 września  przeprowadzono lekcję wychowawczą w klasie VIII na temat mocnych i słabych stron uczniów oraz wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Bezpieczny powrót do szkoły

2 września przeprowadzona została lekcja wychowawcza w klasie V na temat bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły po okresie zdalnej nauki.