Próbna ewakuacja w naszej szkole

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi 15 listopada została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym ustalonymi drogami ewakuacyjnymi udały się na plac przed budynkiem. Tam razem z obserwatorami z Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie zebrani śledzili działania strażaków z OSP w Handzlówce, którzy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, sprawdzili wnętrze pomieszczeń szkolnych.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie społeczności szkolnej z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dziękujemy Strażakom za sprawne przeprowadzenie próbnej ewakuacji.