Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej w Handzlówce

14 października 2019 roku społeczność naszej szkoły obchodziła uroczystość Dnia Patrona oraz święto Edukacji  Narodowej. Najpierw zgromadziliśmy się w kościele parafialnym, gdzie ksiądz Jan Bocek odprawił Mszę św. Mówił o potrzebie rzetelnej pracy, o realizacji swojego powołania w służbie Bogu i bliźnim. Wspomniał także postać patrona szkoły – księdza Władysława Krakowskiego – niezwykłego kapłana i społecznika bez reszty oddanego służbie mieszkańcom Handzlówki. Dalsza część uroczystości odbyła się w nowej sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły Pani Dyrektor – Halina Sobek powitała serdecznie zaproszonych gości – zastępcę Wójta Gminy Łańcut - Łukasza Huberta, Przewodniczącego Rady Gminy – Pawła Dąbka, Radnych Rady Gminy – Marcina Kisałę i Jadwigę Balawender, Panią Sołtys – Annę Kluz oraz prezesów i przewodniczących handzlowskich stowarzyszeń i organizacji współpracujących ze szkołą, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz dzieci i młodzież.

 

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do życia i działalności księdza Władysława Krakowskiego oraz naszych zadań jako spadkobierców jego pięknego dzieła. Zauważyła także, że szkoła jest ważnym miejscem, w którym kształtuje się osobowość młodych ludzi, dlatego warto wspierać jej działalność. Następnie zebrani na uroczystości goście złożyli na ręce Pani Dyrektor gratulacje  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Później młodzież z klas: VI i VIII zaprezentowała program słowno-muzyczny przedstawiający życie i działalność księdza Władysława Krakowskiego oraz historię ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego złożył życzenia Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom z okazji ich święta.

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się dalsza cześć programu artystycznego pt. „Radio Braciszki przedstawia”, na którą złożyły się humorystyczne audycje  na różne tematy oraz piosenki rozrywkowe. Wystąpienie młodzieży przygotowały: Jolanta Szpunar i Sylwia Cieszyńska.