Bezpiecznie i odpowiedzialnie

We wrześniu i październiku miały miejsce spotkania uczniów naszej szkoły z policjantami. Pogadanki, ze względu na poruszaną tematykę,  odbywały się w trzech grupach wiekowych. Klasy I-IV : Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły, przeciwdziałanie zagrożeniom, agresji i przemocy wśród rówieśników. 

Klasy VI i VII : Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży. Przemoc i agresja – przeciwdziałanie zagrożeniom. 

Klasa VIII : Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży.