Pierwsze spotkanie z rodzicami

26 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami. Rozpoczęło się ono  warsztatami, które przeprowadziła pani psycholog z Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznego Self. Następnie głos zabrała pani Ewelina Kuźniar – Przewodnicząca Rady Rodziców. Zdała sprawozdanie z działalności Rady w poprzednim roku szkolnym, podziękowała za współpracę,  a także poinformowała o swej rezygnacji z funkcji przewodniczącej. Następnie rodzice udali się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami. Odbyło się też zebranie rodziców, podczas którego dokonano wyboru nowej Rady Rodziców.