Warsztaty terapeutyczne

12 września odbyły się warsztaty prowadzone przez terapeutów z Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznego Self. W trakcie trwających trzy godziny lekcyjne warsztatów, uczniowie poszczególnych klas pod okiem psychologów dokonywali analizy zachowań w różnych sytuacjach. Tematyka zajęć obejmowała: 

Klasy I-III Szkolenie w zakresie profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej.

Klasy IV-VI Szkolenie w zakresie cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych i Internetu.

Klasy VII-VIII szkolenie w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy). 

Po południu odbyły się też warsztaty dla nauczycieli. Podczas wrześniowej wywiadówki planowane jest też spotkanie z rodzicami.