Rok szkolny 2018/2019 zakończony

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Po Mszy Świętej, którą w intencji kończących klasę ósmą i trzecią gimnazjalną odprawił ks. Jan Bocek, zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Dyrektor Halina Sobek, a potem dyrektor Adam Hoły rozdali nagrody i świadectwa wyróżniającym się uczniom. Ósmoklasiści przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klasy siódmej, a następnie zaprezentowali program artystyczny.

Słowami wierszy i ułożonej przez siebie piosenki żegnali się ze szkołą. Przygotowali też niespodziankę – prezentację, w której zawarli ważne dla nich chwile przeżyte w murach tej szkoły w ciągu ośmiu mijających właśnie lat. W niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Bo tak się trudno rozstać! Ale życie musi toczyć się dalej swoim biegiem. Więc trzeba otrzeć łzy i stawić czoła czekającym wyzwaniom. 

Podczas uroczystości pożegnaliśmy też panią Alicję Gard, która po trzydziestu siedmiu latach pracy w naszej szkole odeszła na emeryturę. 

Swój pożegnalny program artystyczny zaprezentowali również gimnazjaliści, którzy tym samym zakończyli czas funkcjonowania tego poziomu kształcenia.

Dyrektor Halina Sobek życzyła wszystkim zebranym udanych, bezpiecznych wakacji.