Wywiadówka półroczna

31 stycznia odbyła się wywiadówka, podczas której dyrektor Halina Sobek dokonała podsumowania pracy szkoły w I półroczu. Następnie wychowawcy poszczególnych klas przekazali rodzicom szczegółowe informacje na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wyników zachowania.