Klasowe spotkania opłatkowe

Szkoła- to nasz drugi dom. Zaś koleżanki , koledzy i nauczyciele – to nasza szkolna rodzina. Dlatego tradycyjnie już w wielu klasach odbywały się spotkania wigilijne. Dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia, a potem zasiedliśmy do stołu, by kosztować przyniesione łakocie.