Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Handzlówce

10 października społeczność Szkoły Podstawowej w Handzlówce świętowała Dzień Patrona. Uroczystość przybrała wyjątkowy charakter, bowiem zbiegła się z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W tym jakże znamiennym dla wszystkich Polaków roku w sposób szczególny wspominamy bowiem stu sześćdziesiątą rocznicę urodzin ks. Władysława Krakowskiego oraz dwudziestą rocznicę nadania naszej szkole imienia tego zacnego kapłana. To właśnie w uznaniu Jego zasług społeczność wsi obrała  Go patronem Szkoły Podstawowej w Handzlówce. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 21 VI 1998 roku i stała się wielkim, wspólnym  międzypokoleniowym świętem.

Dlatego uczniowie słowem i piosenką oddali  hołd tym wszystkim, którzy doskonale znali sens „krwią przepojonego wyrazu : Ojczyzna”. 

Po Mszy Świętej odprawionej przez ks. Jana Bocka uczniowie szkoły podstawowej, III klasy gimnazjalnej, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi oraz zaproszeni Goście: przedstawiciele władz Gminy Łańcut, władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej wsi oraz zawsze mile widziani przez nas emerytowani pracownicy naszej placówki zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce oficjalna  część obchodów. 

Dzień Patrona przypada tuż przed Świętem Edukacji Narodowej, dlatego w wystąpieniach Dyrektor Haliny Sobek, Przewodniczącego Rady Gminy Romana Skomry, Przewodniczącego Rady Sołeckiej Jana Kluza, Prezesa OSP w Handzlówce    Adama Rajzera,  Radnej Gminy Łańcut Małgorzaty Magryś i Przewodniczącej Rady Rodziców Eweliny Kuźniar nie zabrakło wielu ciepłych słów pod adresem pracowników oświaty. Dyrektor Halina Sobek  podziękowała wszystkim współpracującym ze szkołą za piękne życzenia oraz świadczoną pomoc i wsparcie dla podejmowanych działań. 

W wpisanej w tradycję naszej szkoły „minucie ciszy” wdzięczną pamięcią serca otoczyliśmy tych wszystkich nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole lub działali prężnie dla rozwoju młodego pokolenia handzlowian, a poprzedzili nas w drodze do Wieczności. 

Na część artystyczną w wykonaniu uczniów klas V-VIII i III gimnazjalnej złożył się program słowno-muzyczny zatytułowany „Mnie ta ziemia od innych droższa”. W dużej mierze został oparty na tekstach patriotycznych handzlowskiego pisarza gminnego, działacza społecznego i pisarza Franciszka Magrysia: „Moje miejsce rodzinne wierszem opisane” i „W smutną stuletnią rocznicę rozbioru drogiej Ojczyzny”. Przywołane w nim zostały postacie lokalnych społeczników i gorących patriotów m. in. - Franciszka Magrysia i ks. Władysława Krakowskiego, którzy w trudnych czasach zaborów dzięki własnej determinacji i ciężkiej pracy wydźwignęli Handzlówkę z biedy i zacofania.

W ciągu 123 lat narodowej niewoli nasi rodacy krętymi drogami wędrowali ku niepodległej Ojczyźnie. Jedni dla Niej ginęli na polach bitew z okrzykiem na ustach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, inni podążali na Jej spotkanie, niosąc na swych barkach trudy każdego kolejnego dnia. Ich ciężka, bezinteresowna praca na rzecz lokalnej społeczności i heroizm  w równej mierze zasługują na naszą pamięć, szacunek i podziw. 

Młodzi artyści nie zapomnieli o swoich nauczycielach, którym dedykowali drugą część programu. Nie zabrakło serdecznych życzeń i muzycznych upominków. 

Po zakończeniu części artystycznej nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli w okolicznościowym spotkaniu, które odbyło się w „Gościńcu nad Sawą”. 

Warto również wspomnieć, że dla uczczenia jubileuszu 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę na przełomie sierpnia i września w holu naszej szkoły można było obejrzeć okolicznościową wystawę, na którą złożyły się reprodukcje dwóch cykli prac wybitnego XIX-wiecznego  malarza historycznego Artura Grottgera: „Polonia” i „Wojna”. Z poruszającą wymową  20 czarno-białych rysunków przedstawiających sceny z powstania styczniowego oraz pełnego poświęcenia zmagania Polaków z zaborcami w XIX w. mogli zapoznać się uczestnicy Gminnych Dożynek, które odbyły się w Handzlówce 26 sierpnia. Wystawa ta posłużyła również do przeprowadzenia ciekawych lekcji historii dla uczniów klas IV-VIII. 

Wystawę ze zbiorów własnych  przygotowała Ewa Kucha.