"Góra Grosza" 2018

W bieżącym roku szkolnym, już po raz kolejny w naszej szkole, organizowana była akcja pod hasłem: „Góra Grosza”.  Członkowie samorządu szkolnego zbierali do puszek drobne pieniądze, które później były liczone. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzięki  naszemu zaangażowaniu i chęci pomocy udało nam się zebrać kwotę: 349 zł 22 gr. Cieszymy się, że udało nam się uzbierać tak dużą sumę, która została przekazana na pomoc potrzebującym dzieciom. Mamy nadzieję, że w następnych latach zaangażowanie będzie równie duże.

Maja Cieszyńska