Wakacje czas zacząć!

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Po Mszy Św. w sali gimnastycznej pani dyrektor Halina Sobek wręczyła nagrody książkowe tym wszystkim uczniom, którzy wyróżnili się systematyczną, sumienną pracą, 100 % frekwencją lub osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych czy ortograficznym.
Szóstoklasiści pożegnali się ze szkołą i przekazali sztandar swym młodszym koleżankom i kolegom. Podzielili się również z nimi kilkoma cennymi uwagami dotyczącymi zasad postępowania na co dzień. Piątoklasiści przyjęli dobre rady i zobowiązali się do ich przestrzegania. Zaś wyrazem ich sympatii wobec opuszczających szkołę koleżanek i kolegów były wręczone upominki.
Witajcie wakacje!