Na tropach historii Handzlówki

17 czerwca uczniowie klas: IV, V i VI pod opieką swych wychowawczyń uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Wsi w Handzlówce. Pani Jadwiga Bonecka w ciekawy sposób przybliżyła młodym handzlowianom historię miejscowości oraz opowiedziała o życiu codziennym przodków. Podczas spaceru po najbliższej okolicy, zdobyliśmy  wiele cennych informacji dotyczących topografii oraz usytuowania w przeszłości najważniejszych obiektów takich jak kościół, organistówka czy cmentarz.