Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek sali gimnastycznej w Handzlówce

17 maja br. w Szkole Podstawowej w Handzlówce odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek sali gimnastycznej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Gminy Łańcut, organizacji i stowarzyszeń działających w Handzlówce, budowniczowie tego obiektu, zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.


Dyrektor szkoły Halina Sobek w imieniu własnym i dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce Stefana Ruty serdecznie powitała przybyłych, a następnie przybliżyła cel spotkania. Korzystając z okazji, podziękowała tym wszystkim, którzy czynili starania, by w naszej wsi  powstała sala gimnastyczna. Wyraziła też radość z szybkiego postępu prac budowlanych.
Następnie zabrał głos Wójt Zbigniew Łoza, który przypomniał zebranym  historię wznoszonego właśnie obiektu.
Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Wychowankowie pań: Alicji Grad, Bogusławy Szylar i Ewy Kuchy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony historii szkoły i osobie  jej Patrona- ks. Władysława Krakowskiego. Czytane przez nich komentarze , recytowane wiersze i śpiewane piosenki wyrażały myśl zawartą w haśle:  „Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”.
Ponieważ nad Handzlówką pojawiły się chmury i zaczął padać deszcz, pani dyrektor zmuszona była nieco zmienić porządek uroczystości i w budynku szkolnym odczytała akt erekcyjny, który następnie został podpisany zarówno przez gości, jak i przedstawicieli nauczycieli i uczniów obu szkół. Wraz z gazetą codzienną, zdjęciami przedstawiającymi wygląd poprzedniego zagospodarowania terenu, banknotami i bilonem, umieszczono go następnie w specjalnej tubie.
Radosny nastrój świętujących udzielił się chyba pogodzie, bo nagle wyjrzało słońce. Dlatego uczestnicy tej historycznej chwili mogli przejść do budynku wznoszonej sali gimnastycznej. Tam ks. proboszcz Jan Bocek dokonał poświęcenia placu budowy, a następnie przedstawiciele władz Gminy Łańcut, handzlowscy działacze społeczni, wydelegowani uczniowie oraz dyrektorzy obu szkół  przystąpili do wmurowania kamienia węgielnego.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem okolicznościowym w budynku szkoły.
Cieszymy się niezmiernie, że starania handzlowskich społeczników oraz przychylność władz Gminy Łańcut przyniosły pożądane rezultaty. Każdego dnia, z nieskrywaną radością, możemy patrzeć na rosnące mury naszej wymarzonej sali. Nie brak w  szkolnej społeczności zapalonych sportowców i entuzjastów kultury fizycznej. Bowiem pod opieką  swych wychowawczyń uczniowie klas I-III wielokrotnie zajmowali wysokie miejsca podczas międzyszkolnych rywalizacji . Skromne warunki lokalowe nie przeszkodziły też wychowankom pana Macieja Kusiaka w zdobywaniu czołowych miejsc w gminnych i powiatowych turniejach tenisa stołowego, koszykówki czy piłki nożnej. Reprezentujący naszą szkołę lekkoatleci nierzadko jako pierwsi pojawiali się na mecie i oddawali najdłuższe skoki.
Sport i szeroko pojęta kultura fizyczna przyczyniają się nie tylko do utrzymania dobrej kondycji, korygowania wad postawy czy rozwijania sprawności fizycznej. Sport to określony styl życia, dzięki któremu można przeciwdziałać tak niepożądanym zjawiskom jak szeroko pojęte uzależnienia.  Wspólne treningi czy gra zespołowa uczą także szlachetnego współzawodnictwa i odpowiedzialności za wyniki osiągane przez drużynę. Przyczyniają się więc do kształtowania pozytywnych cech charakteru.
Jesteśmy przekonani, że nowa, przestronna i dobrze wyposażona sala gimnastyczna stworzy dogodne warunki do osiągania jeszcze  lepszych wyników sportowych, a korzystanie z niej dostarczy zarówno uczniom jak i nauczycielom wielu powodów do radości.
Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili się do zorganizowania naszego święta  oraz w nim uczestniczyli.  Dziękujemy pięknie panu Franciszkowi Hołyszko - właścicielowi Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego, który sponsorował naszą uroczystość.
Słowa podziękowania kierujemy także do pana Zenona Cwynara, który wykonał tubę.
Mamy nadzieję, że dalsze prace budowlane będą przebiegały planowo i we wrześniu 2017 r. nastąpi otwarcie w pełni wyposażonej sali gimnastycznej.