Nasi EkoNauci na warsztatach

Dwie szkoły w naszej Gminie: w Cierpiszu i Handzlówce, zostały wytypowane do udziału w projekcie edukacji ekologicznej pod nazwą „EkoNauci małych gmin”. Dlatego wszyscy uczniowie 17 grudnia uczestniczyli w warsztatach ekologicznych.

Światełko Betlejemskie w Handzlówce

16 grudnia zuchy i harcerze działający w naszej szkole przywieźli z Krakowa do Handzlówki Światełko Betlejemskie.

 

 

 

 

Czytaj więcej: Światełko Betlejemskie w Handzlówce

Mikołajki 2012

Tradycyjnie uczniów klas I – III 6 grudnia odwiedził Mikołaj w towarzystwie sympatycznych aniołków i groźnego diabła. Wychowankowie Teresy Lenar przygotowali interesujące konkursy oraz upominki w postaci efektownych  i bardzo praktycznych zakładek do książek.

więcej zdjęć w naszej galerii

Wyrównujemy szanse

W naszej szkole jest realizowany projekt „Indywidualizacja procesu i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma na celu  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nauczyciele podnoszą kwalifikacje

3 grudnia nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w warsztatach na temat: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Zwiedzanie Muzeum-Zamku w Łańcucie

28 listopada uczniowie klas IV – VI wraz z paniami: Teresą Lenar i Ewą Kuchą zwiedzili piękne wnętrza Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie.

Zabawy i dyskoteki andrzejkowe

To były dni wypełnione tańcem, zabawą i wróżbami andrzejkowymi! 26,27 i 28 listopada  uczniowie klas I – III, IV – VI oraz zuchy i harcerze wesoło i kulturalnie bawili się podczas dyskotek.

więcej zdjęć w naszej galerii

Profilaktyczny spektakl

22 listopada uczniowie klas IV – VI brali aktywny udział w spektaklu profilaktycznym, który poruszał problemy przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży szkolnej.

Spotkanie z Rodzicami

21 listopada do szkoły zawitali Rodzice, by podczas rozmowy indywidualnej z wychowawczyniami uzyskać informacje na temat wyników w nauce i zachowaniu ich dzieci. Nauczyciel bibliotekarz – Teresa Lenar  po raz kolejny zorganizowała kiermasz taniej książki, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Akcja "Góra Grosza"

Jak co roku wielu uczniów naszej szkoły włączyło się w Ogólnopolską Akcję "Góra Grosza", której celem jest niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Warto podzielić się z potrzebującymi!

Czytaj więcej: Akcja "Góra Grosza"

Cyfrowa Szkoła

Od połowy listopada nasza placówka uczestniczy w projekcie „Cyfrowa Szkoła”, którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Obchody Dnia Niepodległości

Z okazji Dnia Niepodległości 14 listopada uczniowie klas IV – VI  pod opieką pań: Alicji Grad, Bogusławy Szylar i Teresy Lenar przygotowali akademię pt. „Ta,  co nie zginęła”.

 

 

 

 

Czytaj więcej: Obchody Dnia Niepodległości

Uczniowie w filharmonii

8 listopada uczniowie z klas III – VI pod opieką Bogusławy Szylar – organizatorki, Alicji Grad i Ewy Kuchy uczestniczyli w koncercie, który odbył się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Tym razem zachwyciła nas muzyka kompozytora epoki romantyzmu – Piotra Czajkowskiego.

 

 

 

Czytaj więcej: Uczniowie w filharmonii

Świetlica w naszej szkole

Dzięki staraniom Rady Rodziców i dyrektorki Haliny Sobek Wójt Zbigniew Łoza wyraził zgodę na powstanie w naszej szkole świetlicy. Od 17 października  uczniowie klas I –III będą mogli bezpiecznie, miło i pożytecznie spędzić czas w świetlicy pod opieką pań: Magdaleny Piekarz i Bogusławy Szylar.

Czytaj więcej: Świetlica w naszej szkole

Zlot Harcerski

W trzydniowym  Zlocie Harcerskim z okazji 100 – lecia Harcerstwa na Ziemi Łańcuckiej brały udział zuchy z Gromady Zuchowej „Kolorowe Nutki” oraz harcerze z Próbnej Drużyny Harcerskiej. Opiekę nad nimi sprawowały druhny Katarzyna Babiarz i  Magdalena Piekarz.

więcej zdjęć w naszej galerii

Pasowanie na uczniów

Jeszcze niedawno Przedszkolaki, a dzisiaj już Pierwszaki! Podczas uroczystego pasowania 23 października przyjęliśmy do szkolnej społeczności nasze młodsze koleżanki i kolegów. Życzymy im wielu wspaniałych przygód na niełatwym, lecz jakże interesującym szlaku w poszukiwaniu wiedzy i prawdziwych wartości.

 

więcej zdjęć w naszej galerii

Wycieczka w Bieszczady

W piątek, 19 października br. uczniowie klas III  - VI wraz z paniami:  Alicją Grad, Ewą Lenar, Bogusławą Szylar i Ewą Kuchą wyjechali na jednodniową wycieczkę w Bieszczady. Trasa wiodła przez Sanok, Polańczyk, Solinę
i Myczkowce. Uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale także świetnie się bawili.

więcej zdjęć w naszej galerii

Dzień Edukacji Narodowej 2012

W obecności zacnych Gości, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 16 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona i 34 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Nie zabrakło serdecznych życzeń i kwiatów. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas I – III pod opieką wychowawczyń: Małgorzaty Wołk, Katarzyny Babiarz i Gabrieli Trojnar.

więcej zdjęć w naszej galerii

Wycieczka rowerowa

Na spotkanie złotej polskiej jesieni 12 października wyruszyli na rowerach uczniowie klasy VI wraz  Maciejem Kusiakiem. Handzlówka w kolorach to wspaniały widok!

VI Hufcowy Rajd Zuchowo - Harcerski

6 października w Handzlówce odbył się VI Hufcowy Rajd Zuchowo - Harcerski pod hasłem: „W poszukiwaniu harcerskich symboli”. Jego organizacją zajęły się druhny: Katarzyna Babiarz i Magdalena Piekarz, które prowadzą Próbną Drużynę Harcerską i Gromadę Zuchową „Kolorowe Nutki”. Rajd odbył się dzięki gościnności dyrektor szkoły Haliny Sobek oraz nieocenionemu wsparciu rodziców, handzlowskich druhów, harcerzy z zabezpieczenia medycznego oraz harcerzy starszych.

więcej fotografii w naszej galerii

Próbna ewakuacja szkoły

27 września w godzinach przedpołudniowych Maciej Kusiak w obecności pana Adama Rajzera – komendanta OSP w Handzlówce przeprowadził próbną ewakuację. Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli sprawnie opuścili klasy i zebrali się na boisku szkolnym wyznaczonym jako miejsce zbiórki.

więcej fotografii w naszej galerii

Spotkanie z Rodzicami

27 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Dyrekcji szkoły oraz Nauczycieli z Rodzicami, podczas którego przekazano informacje dotyczące pracy szkoły w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy.

Nowy Rok Szkolny 2012/2013

3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2012/2013. Uczniowie klasy V i VI pod opieką pań Teresy Lenar i Alicji Grad przygotowali pełne humoru,a zarazem pouczające przedstawienie. Przed nami nowe szanse, nowe możliwości. Jak je wykorzystamy?

więcej zdjęć w naszej galerii

Podkategorie