Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Handzlówce

„Co obce poznajemy, co swoje kochamy”
Edukacja regionalna stanowi ważny element świadomości każdego człowieka. To, kim jesteśmy, w dużej mierze zależy od wartości, kultury i tradycji, które wynosimy z domu rodzinnego, a potem rozwijamy i kształtujemy w szkole. Dlatego tak ważne jest uświadomienie dzieciom konieczności poznawania historii, tradycji i kultury Małej Ojczyzny, kształcenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, a także dumy z przynależności do niego. Ważnym celem tej edukacji jest również zachęcanie uczniów do podtrzymywania tradycji regionalnych. Realizacji tych celów służyły lekcje w Muzeum Regionalnym w Handzlówce, w których 23 czerwca uczestniczyli uczniowie klas: IV, V i VI. Młodzi handzlowianie z uwagą słuchali ciekawych opowieści Pani Jadwigi Boneckiej, która dzieliła się z nami swoją obszerną wiedzą na temat życia codziennego mieszkańców Handzlówki i okolic. Mamy nadzieję, że wkrótce przeżyjemy kolejne spotkanie z historią.