WIWAT TRZECI MAJ!

Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają ci, co przyszli.

Te piękne i ważne słowa wybrzmiały na początku uroczystego apelu, jaki odbył się 29 kwietnia w naszej szkole z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się elegancko ubrani uczniowie klas I – VIII wraz z nauczycielami, aby po raz kolejny oddać hołd i należny szacunek twórcom tego jakże ważnego i nowatorskiego dokumentu. Słowa recytowanych okolicznościowych wierszy  i piosenek pozwoliły przybliżyć atmosferę majowych dni 1791 roku. 

Program słowno-muzyczny przygotowały: Ewa Kucha i Bogusława Szylar, zaś oprawę plastyczną – Halina Sobek.