Wyjazd do kina

28.11.2021 r. uczniowie klasy VIII odwiedzili kino Helios w Rzeszowie biorąc udział w seansie filmu " Wyprawa do dżungli". Mieli też okazję uczestniczyć w prelekcji na temat powstawania filmu oraz tworzenia scenariusza akcji. Forma wyjazdu była również okazją do wspólnej integracji i tworzenia pozytywnych relacji w klasie tym bardziej w obecnym trudnym czasie pandemii.