Informacja

Szanowni Rodzice,

Najbliższe dni są wolne od zajęć dydaktycznych w szkole, ale nie należy ich traktować jako ferii. W związku z tym, nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przygotowywali i umieszczali w dzienniku elektronicznym Librus zagadnienia do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie ukazujących się wiadomości  i dopilnowanie dzieci by je na bieżąco wykonywały.

Po powrocie do szkoły nauczyciele sprawdzą efekty pracy uczniów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły oraz Nauczyciele