Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna: 23–31 XII 2019 r.

Ferie zimowe: 13 – 26 I 2020 r.

Egzamin ośmioklasisty: 21 -23 IV 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 IV 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:14 X 2019 r., 2 I 2020, 3 I 2020 r., 21 – 23 IV 2020 r., 12 VI 2020 r., 25 VI 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne): 1 XI 2019 r., 11 XI 2019r.,
1 I 2020 r., 6 I 2020 r., 1 V 2020 r. , 11 VI 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 VI 2020 r.

Ferie letnie: 27 VI – 31 VIII 2020 r.