Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

10.10.2018r.

02.11.2018r.

21.12.2018r.

02.01.2019r.

15,16,17.04.2019r.

02.05.2019r.