Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca:   Aleksandra Król

Zastępca przewodniczącej:  Oliwia Kuźniar

Skarbnik:  Błażej Cwynar

Sekretarze:  Aleksandra Kuźniar, Maja Cieszyńska

 

Lista uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2016/2017


KLASA I
1. Emilia Cwynar
2. Kinga Świątek
3. Nikodem Liszka
4. Kacper Dzień


KLASA II
1. Błażej Balawender
2. Wiktoria Bartman
3. Mikołaj Cieszyński
4. Jakub Lonc
5. Maja Szymańska
6. Mateusz Lenar


KLASA III
1. Jakub Kuźniar
2. Szymon Pelc
3. Daria Cwynar
4. Julia Sobek
5. Emilia Kuźniar


Klasa IV
1. Maciej Sobek 
2. Natalia Szot   
3. Błażej Cwynar 


Klasa V
1. Filip Balawender  
2. Zuzanna Kuźniar  
3. Maja Cieszyńska
4. Nikodem Pelc
5. Monika Babiarz   
6. Roksana  Kopala 
7. Klaudia Kuźniar  
8. Dominika Fajger  


Klasa VI
1. Aleksandra Kuźniar
2. Aleksandra Król  
3. Oliwia Kuźniar  
4. Patrycja Cwynar  
5. Aleksander Bator 


Uczniowie ze 100 % frekwencją: Nikola Pelc,  Maja Cieszyńska, Dominika Fajger,  Aleksandra Kuźniar

                                                                                                                          Gratulujemy!

Dożynki w Handzlówce

Tradycyjnie już u schyłku lata odbyły się w naszej wsi dożynki, podczas których rolnicy w szczególny sposób dziękowali za udane plony. Po uroczystej Mszy Św. w Parku im. Franciszka Magrysia miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Uczniowie klas II-IV pod opieką pań: Gabrieli Trojanr i Małgorzaty Wołk zaprezentowali licznie zebranym handzlowianom oraz gościom piękny program artystyczny pt. „Na ludową nutę”, na który złożyły się piosenki ludowe i wiersze. Młodzi wykonawcy urzekli widzów swym śpiewem, a także barwnymi strojami.

Spacer po Parku w Łańcucie

W dniu 15.06.2015r. uczniowie klasy VI pod opieką B. Szylar i A. Jabłońskiej udali się na wycieczkę integracyjną do łańcuckiego Parku. Podczas spaceru obserwowali wieloletnie drzewa parkowe, podziwiali staw z kwitnącymi grzybieniami białymi i pływającymi kaczkami, zachwycali się śpiewem ptaków. Kulminacją wycieczki było zwiedzanie wystawy plastycznej oraz degustacja lodów.

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY
Uczymy i wychowujemy młode pokolenia dla ich indywidualnego
i wszechstronnego rozwoju, dla dobra społecznego, w poszanowaniu otaczającego świata, ojczyzny, tradycji i wartości uniwersalnych.

WIZJA
Absolwent naszej szkoły wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności, podejmuje trud ustawicznego rozwoju, pozwalający mu jak najlepiej funkcjonować we współczesnym świecie.

Symbole szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego
w Handzlówce

13 października 2008 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej po raz pierwszy odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły. Tekst zatytułowany „Nasz Patron” ułożyła Pani Wiktoria Michna, mieszkanka Kraczkowej, emerytowana nauczycielka zajęć praktyczno-technicznych.
Życiem i działalnością księdza Krakowskiego zainteresowała się po przeczytaniu w tygodniku „Niedziela” artykułu jemu poświęconego. To właśnie ten tekst zainspirował Ją do napisania trzech wierszy sławiących dokonania niezwykłego kapłana. Do jednego z nich nauczycielka naszej szkoły Pani Gabriela Trojnar skomponowała piękną muzykę. W ten sposób powstała pieśń, która towarzyszy szkolnym uroczystościom.
   
Nasz Patron – hymn szkoły

O nasz księże Władysławie,
ucz nas pięknie, godnie żyć.
Byśmy w pracy dla Ojczyzny,
heroldami mogli być.

Ref.
Przyrzekamy Ci Patronie,
że będziemy starać się,
w naszej pracy, zachowaniu,
zawsze naśladować Cię.

By społecznikowska pasja,
przyświecała w pracy nam.
Patriotyzm, służbę Bogu,
niechaj krzewi każdy stan.

Ref.
Przyrzekamy Ci Patronie,
że będziemy starać się,
w naszej pracy, zachowaniu,
zawsze naśladować Cię.

By symbole narodowe,
Sztandar, Orzeł, Święty Krzyż,
przyświecały wychowaniu,
i patrzeniu w dal i wzwyż.

Ref.
Przyrzekamy Ci Patronie,
że będziemy starać się,
w naszej pracy, zachowaniu,
zawsze naśladować Cię.

Sztandar szkoły

Sztandar szkoły jest wyrazem jej historii i tradycji. Stanowi symbol, który łączy kolejne pokolenia uczniów opuszczających jej mury. Został  ufundowany przez społeczność Handzlówki z okazji 100-lecia szkolnictwa w naszej wsi, które uroczyście obchodziliśmy 5 października 1997 roku. Tego dnia został poświecony podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa. Stefana Moskwy z udziałem ks. dziekana Cz. Lecha, ks. proboszcza S. Turonia, ks. Cz. Wojnara i ks. T. Kuźniara. Według projektu uczącej w naszej szkole Teresy Ewy Lenar wykonała go Barbara Preisner w Pracowni Artystycznej Malarstwa i Konserwacji  w Łańcucie. Sztandar ten symbolizujący tradycję i współczesność naszej placówki podnosi rangę uroczystości szkolnych, państwowych, religijnych  i środowiskowych, ucząc poszanowania symboli narodowych i szkolnych. Jego posiadanie zobowiązuje zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców do integracji i kontynuowania chlubnych 100-letnich tradycji wielu pokoleń handzlowian. Jest również swoistym wyzwaniem do sumiennej, wytrwałej pracy, kształtowania charakterów, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz aktywnego działania na rzecz Małej Ojczyzny – Handzlówki.
O randze sztandaru świadczy ceremoniał, w którym określone zostały zasady rekrutacji składu pocztu sztandarowego, jego ubiór, insygnia, udział sztandaru w uroczystościach oraz wydawane komendy.

 

Logo szkoły powstało według projektu nauczycielki Teresy Ewy Lenar.
Logo ma kształt koła, w które wpisane zostały bardzo wymowne symbole. Centralne miejsce zajmują stylizowane kontury Polski. W ziemię rodzinną wrasta potężne drzewo, którego solidne korzenie są gwarancją trwałości i bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i każdej rodziny. Korona drzewa swym kształtem przypomina wielkie serce, z gałęzi zaś  wyrastają liczne serduszka. Oznaczają one miłość, która poprzez ciągły wzrost i odradzanie się czyni każdego człowieka lepszym i szlachetniejszym. W cieniu tego „dobrego drzewa” widzimy korowód  ludzi, dorosłych i dzieci, trzymających się w braterskim uścisku. Ich splecione dłonie symbolizują przyjaźń, współpracę i wzajemną troskę.
Ponad głowami postaci po czystym, bezpiecznym niebie szybują wolne, swobodne ptaki.
Po zewnętrznej stronie koła umieszczony jest napis: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce.

Logo umieszczane jest na dokumentach szkolnych i dyplomach.

Strona główna

Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Handzlówce.

Mamy nadzieję, że czas tutaj spędzony dostarczy Państwu miłych wrażeń i przybliży naszą placówkę.

Życzymy udanego surfowania...

MISJA SZKOŁY
Uczymy i wychowujemy młode pokolenia dla ich indywidualnego
i wszechstronnego rozwoju, dla dobra społecznego, w poszanowaniu otaczającego świata, ojczyzny, tradycji i wartości uniwersalnych.


WIZJA SZKOŁY
Absolwent naszej szkoły wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności, podejmuje trud ustawicznego rozwoju, pozwalający mu jak najlepiej funkcjonować we współczesnym świecie.

Wykaz podręczników szkolnych

Wykaz podręczników szkolnych - kliknij aby pobrać

Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Handzlówce

Dyrektor szkoły:

mgr Halina Sobek - nauczyciel techniki, informatyki, plastyki

Nauczyciele:

mgr  Katarzyna Babiarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ks. mgr  Jan Bocek – nauczyciel religii

mgr Sylwia Cieszyńska – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Alicja Grad – nauczyciel matematyki

mgr Anna Jabłońska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Agata Kluz – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ewa Kucha – nauczyciel języka polskiego, historii

mgr Maciej Kusiak – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Wioletta Petynia – nauczyciel fizyki, informatyki

mgr Jolanta Szpunar – nauczyciel biologii, chemii, geografii

mgr Bogusława Szylar – nauczyciel muzyki, przyrody, bibliotekarz

mgr Gabriela Trojnar – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Wołk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Obchody Dnia Patrona Szkoły, Dnia Papieskiego i Dnia Nauczyciela

Pod hasłem : „Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce” uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona, Dzień Papieski i Dzień Nauczyciela. Po uroczystej Mszy św.  zaproszeni Goście, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem pań: Ewy Kuchy, Alicji Grad i Bogusławy Szylar.

Patron szkoły

Nasz patron          

Ks. Władysław  Krakowski  urodził się w 1858 roku w miejscowości Spie w ziemi tarnobrzeskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w Przemyślu 25 VII 1885 roku. Do Handzlówki przybył 24 VIII 1889  z Tyczyna , gdzie spełniał dotychczas posługę duszpasterską .Jego przyjazd stał się dla ubogiej, nieznanej nikomu wsi początkiem rozwoju. Liczący wtedy 31 lat kapłan uaktywnił najbardziej twórcze umysły mieszkańców wsi. Zachęcał do współpracy i działalności na rzecz rozkwitu rodzinnej miejscowości. Siedemnaście lat pracy duszpasterskiej zaowocowało wspaniałym rozwojem Handzlówki tak pod względem gospodarczym, jak i kulturalnym.
    Ks. Krakowski doceniał rolę nauki. Dlatego przeciwdziałając szerzącemu się analfabetyzmowi w latach 1891-1895 sam uczył dzieci wiejskie w skromnej izdebce organistówki. Jego zapał oraz chęci uczących się dawały wspaniale wyniki. Kiedy jednak objął funkcje proboszcza, rozliczne obowiązki uniemożliwiły mu dalszą pracę z młodzieżą. Zachęcił wtedy pisarza gminnego Franciszka Magrysia i grupę postępowych chłopów do starań o otwarcie
w Handzlówce publicznej szkoły ludowej. Do jej założenia doszło w 1897 roku. Początkowo była to szkoła jednoklasowa. Mieściła się w drewnianym budynku obok kościoła i obejmowała jedną salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela.
    Młodzi pod opieką swych wychowawców szybko włączyli się w życie kulturalne środowiska. Przygotowywali imprezy rocznicowe oraz przedstawienia teatralne. Rósł krąg ludzi mądrych i chętnych do pracy na rzecz wsi.
    Widząc zacofanie wioski i dostrzegając różnorodne potrzeby jej mieszkańców, stał się ks. Krakowski inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz środowiska. Założone przez niego w 1892 roku Kółko Rolnicze oraz sklep przy nim, dostarczały funduszy na budowę Domu Ludowego, w którym koncentrowało się życie kulturalne wsi. W sali ze sceną odbywały się bowiem nie tylko zebrania, ale i przedstawienia.
    Jako osoba niezwykle muzykalna proboszcz uczył także śpiewu z nut
i gry na różnych instrumentach, co ułatwiło mu założenie czterogłosowego chóru kościelnego i orkiestry smyczkowej. W pomieszczeniach Domu Ludowego często gromadził kobiety i uczył je, jak mają prowadzić gospodarstwo domowe; mężczyznom zaś przekazywał cenne informacje o tym, jak uprawiać ziemię, aby przynosiła większe plony. Kobiety zachęcone przykładem księdza założyły w 1907 roku Koło Kobiet.
    Znając kłopoty swoich parafian w 1901 roku ks. Krakowski zaproponował założenie we wsi Kasy Stefczyka. Wkrótce za jego namową uruchomiono Mleczarnię.
Niespożyta energia i pasja społecznikowska handzlowskiego duszpasterza nie wyczerpały się na wspomnianych inicjatywach. W 1903 roku przystąpiono bowiem do budowy fundamentów nowego kościoła i poświęcenia kamienia węgielnego. W trakcie prac przy wznoszeniu nowej, murowanej świątyni stan zdrowia proboszcza pogorszył się. Kontrolę nad budynkiem w stanie surowym
i nakrytym dachem przejął Franciszek Magryś.
Ks. Władysław Krakowski-człowiek pełen ogromnej miłości do Boga
i ludzi, bez reszty oddany pracy dla ich dobra- zmarł 9 X 1906 roku.
Pochowany został na starym cmentarzu usytuowanym na wzgórzu położonym po przeciwnej stronie wznoszonego właśnie kościoła.
Ks. Władysław Krakowski odpowiadając na wezwanie Pana dobrze wiedział, że czeka go droga służby, wyrzeczeń, ofiarnej pracy, poświęcenia swego czasu i siebie dla innych, dzielenia doli i niedoli ze swoim ludem. Dlatego może być dla nas wzorem miłości Boga i bliźniego. Jego pobożność, pracowitość, konsekwencja w działaniu, ofiarność mogą stanowić przeciwwagę dla naszego lekceważenia praw boskich, lenistwa, lekkomyślności i egoizmu.
W uznaniu Jego zasług społeczność wsi obrała ks. Władysława Krakowskiego patronem Szkoły Podstawowej w Handzlówce. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 21 VI 1998 roku i stała się wielkim, wspólnym świętem.
Dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia, każdego roku uroczyście czcimy Dzień Patrona Szkoły. To nasze szkolne świętowanie staje się okazją do refleksji nad życiowym powołaniem każdego z nas, bez względu na jakim etapie poszukiwań jesteśmy. Patron może być dla nas wzorem dobrego, godnego wypełniania wyznaczonego zadania. Bo przecież w XXI wieku także istnieje zapotrzebowanie na ludzi o wielkim, gorącym sercu.
„Sam Chrystus przez niego działa,
                Przez jego kapłańskie ręce.
                Bóg przychodzi, Bóg rozgrzesza,
                Nie potrzeba cudów więcej”.
    Te słowa przypominają nam, że kapłan jest narzędziem w ręku Boga. Jest Mu gotowy służyć, głosić Jego chwałę.
    Swą mądrość życiową i dobroć serca czerpał z pewnością  ks. Krakowski z przykazań oraz częstej lektury tej najważniejszej księgi świata- Biblii. Zachęceni Jego przykładem wczytujmy się częściej w słowa Boga skierowane do nas za pośrednictwem Ewangelistów. Nie marnujmy też żadnej, nawet najmniejszej okazji do czynienia dobra bliźnim. Bo:
„Świętość powołaniem człowieka!
Czy ja także świętym być mogę?
Tak!... Bóg tego od ciebie czeka,
                    Do celu wskazuje drogę”.
    Osoba patrona zobowiązuje nas do życia godnego i pięknego. Jako młodzież tej szkoły dołożymy wszelkich starań, by patriotyczna postawa
i społecznikowska pasja ks. Władysława Krakowskiego stały się dla nas wzorem      godnym naśladowania. By w naszej „Małej Ojczyźnie” – Handzlówce nie zabrakło kontynuatorów Jego wielkiego dzieła.

Podkategorie

 • Joomla!
 • Park Site
 • Fruit Shop Site
 • Kronika Szkoły

  Niech żyją ferie zimowe!
  W końcu nadszedł upragniony czas odpoczynku! Podczas ferii zimowych różnymi sposobami staraliśmy się zregenerować nasze nadwątlone siły. Odwiedzaliśmy również szkołę, która bez dzwonków i nauczycieli podążających na lekcje z dziennikami pod pachą wydawała się nam bardziej przyjazna.
  Konkurs Biblijny
  27 lutego w Białobrzegach odbył się  kolejny etap Konkursu Biblijnego. Naszą szkołę reprezentowali: Ewelina Cwynar, Natalia Magryś i Paweł Fajger.
  Ach te pisanki!
  W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem Panie  działające w stowarzyszeniu Zagroda Handzlowianka 5 marca  przeprowadziły warsztaty zdobienia pisanek dla uczniów klas I-III oraz IV-VI.
  Trening czyni mistrza!
  Trening czyni mistrza! Dlatego w myśl tej jakże praktycznej zasady 6 marca szóstoklasiści po raz kolejny zasiedli do pisania próbnego sprawdzianu. Na tym ostatnim etapie przygotowania do czekającego ich egzaminu życzymy im wytrwałości w zdobywaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności.
  Amatorzy białego szaleństwa w swoim żywiole!
  Wiosny jeszcze nie widać, więc narciarze i snowboardziści nadal mogą korzystać z uroków zimowej aury. Nauczyciel wychowania fizycznego – Maciej Kusiak wraz z amatorami białego szaleństwa 12 marca  uczestniczył w wyjeździe do Puław.
  Serowe gomółki i maślane baranki nie mają przed nami tajemnic!
  Święta Wielkanocne tuż, tuż! Dlatego Panie ze Stowarzyszenia Zagroda Handzlowianka  podczas  warsztatów  prowadzonych w ramach realizowanego projektu Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem 14 marca zaprezentowały uczniom klas I-III i IV-VI, w jaki sposób  wykonuje się  serowe gomółki i maślane baranki.
  Wielkanocny kiermasz
  Nadszedł czas na uroczyste zakończenie projektu Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem. W naszej szkole  17 marca odbyła się prezentacja stołu wielkanocnego  oraz kiermasz stroików i ozdób wielkanocnych. Każda z klas przygotowała też świąteczne nakrycie stołu. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Łańcut, Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtys naszej wsi, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Usłyszeliśmy wiele miłych słów i pochwał. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym pożytecznym projekcie.

  Podsumowanie projektu Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem
  19 marca w naszej szkole odbyło się oficjalne zakończenie projektu Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem. Prezes stowarzyszenia Zagroda Handzlowianka pani Dorota Magryś podsumowała dotychczasowe działania oraz podziękowała za współpracę. Wszyscy uczniowie biorący udział w warsztatach otrzymali pamiątkowe dyplomy. Panie nie zapomniały też o słodyczach – każdy uczestnik otrzymał smaczną czekoladę.
   Rekolekcje Wielkopostne
  Przeżywaliśmy  rekolekcje parafialne. Uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych i naukach rekolekcyjnych pomogło nam lepiej przygotować się do Świąt Wielkanocnych.
  Chrystus Zmartwychwstał!
  Chrystus Zmartwychwstał! Tą radosną nowiną dzieliliśmy się z naszymi bliskimi podczas Świąt Wielkanocnych.
  Sprawdzian szóstoklasisty
  Nadszedł czas wielkiej próby! 4 kwietnia  szóstoklasiści przystąpili do pisania testu kompetencji. Dali z siebie wszystko. Teraz razem z nimi czekamy na wyniki.
  Jesteśmy Elektroodpowiedzialni!
  W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu EkoNauci Małych Gmin uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pod hasłem „Elektroodpowiedzialni”.
  Druhny na szkoleniu
  W dniach 12 - 14 kwietnia 2013 r. druhny: Ewelina Cwynar, Natalia Magryś, Wiktoria Pelc , Oliwia Sobek oraz Katarzyna Babiarz i Magdalena Piekarz uczestniczyły w „Warsztatach dla przybocznych i drużynowych gromad zuchowych oraz wszystkich, dla których zuchy są najważniejsze” w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku.
  Rozśpiewani harcerze
  26 harcerzy  13 kwietnia wzięło udział w Chorągwianym Festiwalu Piosenki „Śmiało w górę”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Przeworsku.   

  IV Gminny Konkurs Czytelniczy Poczytajka.
  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki gościliśmy w naszej szkole uczestników IV Gminnego Konkursu Czytelniczego Poczytajka. Uczniowie z 7 szkół Gminy Łańcut mogli wykazać się znajomością życia i twórczości Hansa Christiana Andersena. Konkurs przygotowały Ewa Lenar i Ewa Kucha.

  Wywiadówka

  18 kwietnia odbyła się wywiadówka, podczas której rodzice uzyskali informacje na temat  zachowania  i wyników w nauce osiąganych przez dzieci.

  Podsumowanie projektu EkoNauci Małych Gmin.
  26 kwietnia odbył się  Szkolny Dzień Ziemi oraz  podsumowanie projektu EkoNauci Małych Gmin, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele, zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnych władz, rodzice i dziadkowie, a przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Ekoskop z Rzeszowa. 

  III Harcerska Zbiórka Leśna „Ścieżkami partyzantów” 

  27 kwietnia  9 harcerzy pod opieką druhny Katarzyny  Babiarz wzięło udział w III Harcerskiej Zbiórce Leśnej w Czarnej pod hasłem  „Ścieżkami partyzantów”  nawiązującej do tradycji Szarych Szeregów i oddziałów AK. Nasi harcerze idąc trasą dla harcerzy starszych okazali się najlepsi w tej grupie wiekowej.   

  Majowe rocznice
  Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Patrona Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce - Franciszka Magrysia oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy Świetej wysłuchaliśmy pięknego programu słowno-muzycznego w wykonaniu gimnazjalistów.